U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Akkoord bereikt richtlijn gelijke behandeling

Minister De Geus heeft bekendgemaakt dat de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid met één onthouding en de steun van 24 andere lidstaten een akkoord heeft bereikt over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten. Belangrijkste punt in deze richtlijn is dat mannen en vrouwen door verzekeringsmaatschappijen gelijk moeten worden behandeld als het gaat om premies en uitkeringen.

De lidstaten zijn ermee akkoord gegaan dat zij van deze basisregel alleen mogen afwijken als verzekeringsmaatschappijen kunnen aantonen dat het geslacht een bepalende factor is voor het inschatten van risico’ s bij hun producten (onder andere op basis van statistische gegevens). Dit geldt bijvoorbeeld voor levensverzekeringen: omdat vrouwen statistisch gezien langer leven, betalen ze ook meer premie. Verschil in premies is niet toegestaan voor kosten die verband houden met zwangerschap en moederschap. Afgesproken is dat de Europese Commissie de implementatie van deze richtlijn in de lidstaten gaat volgen en hierover rapporteert. Een werkgroep met vertegenwoordigers van lidstaten, organisaties gericht op het bevorderen van gelijke behandeling en verzekeringsmaatschappijen zal de Commissie hierbij ondersteunen.

Duitsland heeft er voor gekozen zich op dit moment te onthouden van stemming zodat het land niet de vereiste unanimiteit zou blokkeren. De Duitse regering heeft goede hoop dat tussen nu en de volgende raadsvergadering in december de onthouding zal worden omgezet in volledige steun voor de richtlijn. Minister De Geus gaf in zijn persconferentie aan zeer blij te zijn met de uitkomst.

Arbeidstijdenrichtlijn

De Raad heeft verder uitgebreid gesproken over het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de Arbeidstijdenrichtlijn. Een structurele aanpassing van deze richtlijn is nodig om de consequenties te ondervangen van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat rusttijd tijdens zogeheten aanwezigheidsdiensten ook telt als werktijd. Bovendien stelde het Hof dat de compenserende rusttijd, die zoals gebruikelijk volgt op werktijd, onmiddellijk na de aanwezigheidsdienst moet ingaan. Als de richtlijn niet wordt aangepast, leidt dit voor lidstaten tot hoge kosten en personele problemen.

In het voorstel van de Commissie wordt rusttijd tijdens aanwezigheidsdiensten niet langer als werktijd beschouwd. De compenserende rusttijd hoeft niet meer direct in te gaan, maar wel binnen 72 uur na de werktijd. Ook stelt de Commissie in het voorstel strengere voorwaarden aan de ‘ opt out’, de mogelijkheid om op individuele basis af te wijken van de maximale werkweek van 48 uur. In het Verenigd Koninkrijk wordt veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

In het voorstel van de Commissie mag dit niet aan de werknemer worden gevraagd op het moment dat het arbeidscontractwordt aangegaan. Bovendien mag de maximale werkweek niet langer duren dan 65 uur. De periode waarover de gemiddelde maximale werktijd wordt berekend, blijft vier maanden, maar kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot een jaar.

Na een eerste bespreking vandaag wil het voorzitterschap toewerken naar een afronding in december.

Uitzendrichtlijn

Minister De Geus heeft verder verklaard dat creativiteit vereist is om een oplossing te vinden voor de problemen rond de uitzendrichtlijn. Deze richtlijn schrijft gelijke behandeling voor van uitzendwerkers wat betreft beloning en andere essentiële arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen hierover strandden in 2003 onder Grieks voorzitterschap. De lidstaten werden het toen niet eens over de lengte en de aard van de overgangsperiode en over de zogeheten wachttermijn, de termijn waarbinnen het lidstaten is toegestaan uitzendkrachten niet gelijk te behandelen.

Nederland heeft tijdens de Raad de vraag op tafel gelegd of het probleem ook op andere wijze kan worden opgelost, bijvoorbeeld door in de richtlijn rekening te houden met lidstaten die niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om in CAO’ s afwijkende afspraken te maken. De meeste lidstaten gaven echter aan de oplossing te blijven zien in het vaststellen van overgangstermijnen waarin een bepaalde wachttijd geldt waarin uitzendkrachten niet gelijk behandeld hoeven te worden. Minister De Geus gaf aan dat het Nederlandse voorzitterschap ijverig gaat werken aan een compromisvoorstel voor de Raad van december.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Zomerprogramma A Seal Stellendam Stellendam

Vanaf juli tot september 2019 is er elke week een afwisselend zomerprogramma bij A Seal Stellendam. Dit programma omvat educatieve momenten en Meet & Greets met onder andere een...

Brandweer rukt uit voor graafmachine in brand

Op woensdagmorgen 17 juli 2019 werden brandweerlieden omstreeks 05:00 uur gewekt voor een brand aan de Oosthavendijk in Middelharnis. Op een bouwterrein stond een graafmachine in...

Goed voor Goed en gemeente winnen landelijke prijsvraag

Bijna iedere gemeente heeft wel een milieustraat, kringloopwinkel, ambachtswerkplaats en een Repair Café. Om te experimenteren hoe de samenwerking tussen deze partijen versterkt kan...

50.000 euro bij elkaar gevoetbald voor kinderafdeling ziekenhuis Dirksland

Zaterdagavond 6 juli 2019 ontving het bestuur van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland een cheque t.w.v. € 50.000,00 bestemd voor de kinderafdeling. Het bedrag is tijdens een...

Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat

Er zijn veel mensen - volwassenen, jeugdigen en kinderen - voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt, in samenwerking...

Woningbrand in Stad aan 't Haringvliet

Verschillende brandweereenheden zijn dinsdagavond 9 juli 2019 uitgerukt naar Stad aan 't Haringvliet. Omstanders zagen omstreeks 18:05 uur veel zwarte rook uit een woning komen en...

GHB lab ontmanteld; twee verdachten aangehouden

Een 37-jarige man en een 28-jarige vrouw, allebei afkomstig uit Sommelsdijk zijn dinsdagmorgen 9 juli 2019 vroeg aangehouden in hun woning. In de woning werd GHB...

Krijn Breen uit Goedereede Koninklijk onderscheiden

Op vrijdagavond 5 juli 2019 is de heer Krijn Breen uit Goedereede benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De brandweerman van de blusgroep Goedereede kreeg zijn onderscheiding...

Poula van der Valk-Robijn Koninklijk onderscheiden

Donderdag 4 juli 2019 ontving Poula van der Valk-Robijn een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. De burgemeester reikte de onderscheiding uit in...

Bronsttijd heckrunderen Slikken in volle gang

Grote stofwolken boven de Serengeti van Goeree-Overflakkee. De stierenbronst van de heckrunderen is nu echt aangebroken op de Slikken van Flakkee. Met hun krachtige voorpoten gooien de...