U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

DPN stelt vragen aan B&W omtrent verkoop Buitenhof

DPN Middelharnis heeft 29 oktober 2004 een uitgebreide brief met vragen gestuurd aan B&W Middelharnis omtrent de recente verkoop van groenvoorziening Buitenhof. Naar onlangs duidelijk is geworden, is de voorgenomen verkoop van de grond en opstallen uitsluitend gemeld aan bestuur en directie van werkvoorziening Het Binnenhof en de gemeenteraadsleden van Middelharnis. Vervolgens blijkt één van de raadsleden het geheel onderhands te hebben aangekocht.

 De fractie van ABB probeerde tijdens de afgelopen raadsvergadering hieromtrent een Initiatiefvoorstel in te dienen maar dat werd niet op de agenda geplaatst door de overige raadsleden.

Volgens geldende regelgeving is het not done dat een gemeenteraadslid informatie die hem in vertrouwen bereikt gebruikt ten eigen faveure; dat riekt naar ‘handelen met voorkennis’. Een lid van de raad mag evenmin onderhands onroerende zaken verwerven. DPN heeft omtrent deze gang van zaken dus vragen gesteld en is in afwachting van beantwoording zeer benieuwd of de verkoop van het Buitenhof te maken had met de benarde financiële positie waarin het Binnenhof zich bevindt. Daarbij mag er uiteraard absoluut geen sprake zijn van onderhandse ‘matsverkopen’ aan nota bene een gemeenteraadslid als de financiën van het Binnenhof zo nijpend zijn en de gemeente Middelharnis met de andere eilandelijke gemeentes garant staat voor verliezen bij het Binnenhof.

Overigens zet DPN ook vraagtekens bij het feit dat meerdere gemeenteraadsleden als bestuurslid zitting hebben in het bestuur van Het Binnenhof en tegelijkertijd als gemeenteraadslid moeten beslissen over de gang van zaken, beleid en financiën bij deze instantie. Immers: hoe kan verwacht worden dat men integer en onafhankelijk toezicht houdt op de eigen werkzaamheden? De Gemeentewet verbiedt dan ook dat raadsleden deel nemen aan stemming over aangelegenheden waarbij zij zelf betrokken zijn. DPN is van mening dat het veel beter zou zijn voor de bestuurlijke transparantie en integriteit als er geen gemeenteraadsleden zitting hadden in enig orgaan van Het Binnenhof. Verder is DPN groot voorstander van verzelfstandiging van deze organisatie, zodat de gemeente niet langer verantwoordelijk is voor de voortdurende financiële crisis bij de werkvoorziening. De enige andere reële optie die openstaat is Het Binnenhof geheel onder curatele en zeggenschap van de gemeente plaatsen als gemeentelijke dienst, maar ook dan dient het mes stevig in de organisatie te gaan. Dat dat nodig is blijkt opnieuw uit het voorval rond de verkoop van Het Buitenhof.

Voor meer informatie omtrent deze zaak is DPN Middelharnis bereikbaar onder 484255 of via de website www.democratischplatform.nl

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...