DPN stelt vragen aan B&W omtrent verkoop Buitenhof

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

DPN Middelharnis heeft 29 oktober 2004 een uitgebreide brief met vragen gestuurd aan B&W Middelharnis omtrent de recente verkoop van groenvoorziening Buitenhof. Naar onlangs duidelijk is geworden, is de voorgenomen verkoop van de grond en opstallen uitsluitend gemeld aan bestuur en directie van werkvoorziening Het Binnenhof en de gemeenteraadsleden van Middelharnis. Vervolgens blijkt één van de raadsleden het geheel onderhands te hebben aangekocht.

 De fractie van ABB probeerde tijdens de afgelopen raadsvergadering hieromtrent een Initiatiefvoorstel in te dienen maar dat werd niet op de agenda geplaatst door de overige raadsleden.

Volgens geldende regelgeving is het not done dat een gemeenteraadslid informatie die hem in vertrouwen bereikt gebruikt ten eigen faveure; dat riekt naar ‘handelen met voorkennis’. Een lid van de raad mag evenmin onderhands onroerende zaken verwerven. DPN heeft omtrent deze gang van zaken dus vragen gesteld en is in afwachting van beantwoording zeer benieuwd of de verkoop van het Buitenhof te maken had met de benarde financiële positie waarin het Binnenhof zich bevindt. Daarbij mag er uiteraard absoluut geen sprake zijn van onderhandse ‘matsverkopen’ aan nota bene een gemeenteraadslid als de financiën van het Binnenhof zo nijpend zijn en de gemeente Middelharnis met de andere eilandelijke gemeentes garant staat voor verliezen bij het Binnenhof.

Overigens zet DPN ook vraagtekens bij het feit dat meerdere gemeenteraadsleden als bestuurslid zitting hebben in het bestuur van Het Binnenhof en tegelijkertijd als gemeenteraadslid moeten beslissen over de gang van zaken, beleid en financiën bij deze instantie. Immers: hoe kan verwacht worden dat men integer en onafhankelijk toezicht houdt op de eigen werkzaamheden? De Gemeentewet verbiedt dan ook dat raadsleden deel nemen aan stemming over aangelegenheden waarbij zij zelf betrokken zijn. DPN is van mening dat het veel beter zou zijn voor de bestuurlijke transparantie en integriteit als er geen gemeenteraadsleden zitting hadden in enig orgaan van Het Binnenhof. Verder is DPN groot voorstander van verzelfstandiging van deze organisatie, zodat de gemeente niet langer verantwoordelijk is voor de voortdurende financiële crisis bij de werkvoorziening. De enige andere reële optie die openstaat is Het Binnenhof geheel onder curatele en zeggenschap van de gemeente plaatsen als gemeentelijke dienst, maar ook dan dient het mes stevig in de organisatie te gaan. Dat dat nodig is blijkt opnieuw uit het voorval rond de verkoop van Het Buitenhof.

Voor meer informatie omtrent deze zaak is DPN Middelharnis bereikbaar onder 484255 of via de website www.democratischplatform.nl

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina