U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Politie Rotterdam-Rijnmond scoort hoog bij prestatiebeloning

De Korpsleiding van de politie Rotterdam - Rijnmond is zeer tevreden over de uitkering in het kader van de prestatiebekostiging, die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) woensdag 10 november 2004 in een brief aan de 26 politiekorpsen bekend heeft gemaakt.

De prestatiebekostiging wordt uitgekeerd omdat de afgesproken doelstellingen voor het jaar 2003 voortvloeiend uit de prestatiecontracten ruimschoots zijn gehaald. De Korpsleiding ziet in de prestatiebekostiging een duidelijke bevestiging van de resultaten die in de afgelopen jaren zijn behaald. De ombouw naar een meer resultaatgerichte organisatie werpt z'n vruchten af. De inzet van alle medewerkers wordt nu verzilverd in een prestatie-uitkering van een kleine drie miljoen euro. Eén van de hoogste uitkeringen binnen de 26 korpsen in ons land.

Bij de beoordeling van de prestaties is gekeken naar:

  • aantal verdachten aangeleverd bij het Openbaar Ministerie
  • boetes en transacties
  • beschikbaarheid van de politie voor het publiek
  • tevredenheid van het publiek
  • daling ziekteverzuim en
  • doelmatiger werken

Voor al deze onderwerpen zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in prestatiecontracten. De doelstellingen voor 2003 zijn ruim gehaald, terwijl in sommige gevallen al meer is bereikt dan voor 2006 is afgesproken.

Het aantal verdachten dat de politie Rotterdam - Rijnmond in 2003 heeft aangeleverd bij het Openbaar Ministerie (rechtbankzaken) bedraagt 24638, in 2002 bedroeg dit aantal 20311. De prioriteit in deze lag voornamelijk bij de bestrijding van overlast, geweld-, drugs- en jeugdproblematiek. Het ziekteverzuim is gedaald van 10,1 naar 7,4 procent. De waardering voor het werk van de politie door de inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond neemt toe, dat hebben ook eerdere onderzoeken  duidelijk aangetoond. De Korpsleiding is van mening dat de doelstellingen voor de komende jaren een uitdaging betekenen. Met de inzet van alle korpsleden zullen ze zeker gehaald worden.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...