Politie Rotterdam-Rijnmond scoort hoog bij prestatiebeloning

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

De Korpsleiding van de politie Rotterdam - Rijnmond is zeer tevreden over de uitkering in het kader van de prestatiebekostiging, die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) woensdag 10 november 2004 in een brief aan de 26 politiekorpsen bekend heeft gemaakt.

De prestatiebekostiging wordt uitgekeerd omdat de afgesproken doelstellingen voor het jaar 2003 voortvloeiend uit de prestatiecontracten ruimschoots zijn gehaald. De Korpsleiding ziet in de prestatiebekostiging een duidelijke bevestiging van de resultaten die in de afgelopen jaren zijn behaald. De ombouw naar een meer resultaatgerichte organisatie werpt z'n vruchten af. De inzet van alle medewerkers wordt nu verzilverd in een prestatie-uitkering van een kleine drie miljoen euro. Eén van de hoogste uitkeringen binnen de 26 korpsen in ons land.

Bij de beoordeling van de prestaties is gekeken naar:

  • aantal verdachten aangeleverd bij het Openbaar Ministerie
  • boetes en transacties
  • beschikbaarheid van de politie voor het publiek
  • tevredenheid van het publiek
  • daling ziekteverzuim en
  • doelmatiger werken

Voor al deze onderwerpen zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in prestatiecontracten. De doelstellingen voor 2003 zijn ruim gehaald, terwijl in sommige gevallen al meer is bereikt dan voor 2006 is afgesproken.

Het aantal verdachten dat de politie Rotterdam - Rijnmond in 2003 heeft aangeleverd bij het Openbaar Ministerie (rechtbankzaken) bedraagt 24638, in 2002 bedroeg dit aantal 20311. De prioriteit in deze lag voornamelijk bij de bestrijding van overlast, geweld-, drugs- en jeugdproblematiek. Het ziekteverzuim is gedaald van 10,1 naar 7,4 procent. De waardering voor het werk van de politie door de inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond neemt toe, dat hebben ook eerdere onderzoeken  duidelijk aangetoond. De Korpsleiding is van mening dat de doelstellingen voor de komende jaren een uitdaging betekenen. Met de inzet van alle korpsleden zullen ze zeker gehaald worden.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina