Feestversiering en brandveiligheid

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Versiering maakt feestelijk, maar het kan een extra risico inhouden als er brandbare materialen gebruikt worden. De nodige maatregelen dienen te worden getroffen om de veiligheid te waarborgen. Om u daarbij te helpen geeft de brandweer advies om versiering veilig toe te passen. Het gaat daarnaast ook om vluchtroutes, blusmiddelen, verlichting, en het gebruik van open vuur.

Een calamiteit is helaas nooit helemaal te voorkomen, maar vooraf kunt u wel zorgen dat een brand niet uit de hand loopt. Om de veiligheid tijdens bijzondere acties en feestdagen zoveel mogelijk te waarborgen moeten in uw pand een aantal brandpreventieve voorzieningen aanwezig zijn. Denk aan goedgekeurde blusmiddelen, voldoende vluchtroutes, goed begaanbare nooduitgangen, noodverlichting en vluchtwegaanduiding. Deze hebben tot doel, wanneer zich een incident voordoet, de aanwezige personen snel en kalm naar een veilige plaats te leiden. Zorg dat ook uw personeel op de hoogte is van de bij uw bedrijf geldende afspraken over brandveiligheid.

Het is zaak dat u tijdig vóór een bijzonder evenement nog eens aandacht besteedt aan het aantal mensen dat u wil en mag toelaten en aan de mogelijkheden om uit het gebouw te vluchten. Ook de versiering is belangrijk: niet alleen voor een goede sfeer maar ook omdat de soort versiering bepaalt of een brand snel om zich heen zal grijpen.

Veilige Kerstversiering

a. Het is niet toegestaan om natuurlijke kersttakken te gebruiken als versiering. Dit geldt zowel voor plafond- als voor wandversiering. Gebruik in plaats hiervan brandveilige imitatie-kersttakken. Plafondversiering moet zó zijn aangebracht, dat zij buiten bereik van het publiek hangt. Dit bereikt u door de versiering op tenminste 2.50 m hoogte aan te brengen.

b. Plaats een natuurlijke kerstboom altijd met kluit en voorzie deze dagelijks van voldoende water. Zo voorkomt u uitdrogen van de boom.

c. Plaats een kerstboom niet te dicht bij gordijnen of andere makkelijk brandbare spullen. Dit is om te voorkomen dat de kerstboom “mee gaat branden”.

d. Plaats een kerstboom (ook een onbrandbare!) zo dat hij de nooduitgang niet verspert, ook niet als hij is omgevallen. De afstand tussen de boom en een uitgang moet tenminste anderhalf keer de hoogte van de boom zijn. Dus een boom van 2 meter plaatst u op tenminste 3 meter van een uitgang. Staat een kleine boom op een tafeltje, dan telt de hoogte van het tafeltje ook mee!

e. Zorg ervoor dat u geen clusters van 2 of meer kerstbomen maakt. Als afstand tussen de kerstbomen kunt u als veilige afstand de hoogte van de boom x 1,5 hanteren. Dus wanneer de boom 2,5 meter hoog is, moet u een afstand van 1,5 x 2,5 = 3,75 meter hanteren voordat u weer een volgende boom plaatst. Als een boom toch in brand is geraakt, branden er niet meteen twee bomen!

f. Elke kerstboom is een vorm van versiering en dient dus te worden geïmpregneerd. Omdat impregneren specialistisch werk is, zal de brandweer van u verlangen dat u aantoont dat dit impregneren is gedaan door een erkend bedrijf met een erkend product. Let erop dat het product geschikt is voor het behandelen van kerstbomen (levend groen).

g. Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat zodat deze niet gemakkelijk om kan vallen.

h. Controleer de bedrading van de elektrische kerstverlichting op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen een half uur te laten branden.

i. Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg deze zo neer dat er niemand over kan struikelen. Rol kabelhaspels altijd helemaal af.

j. Doe de verlichting na sluitingstijd altijd uit. Uitdoen is de stekker uit het stopcontact halen en niet door een lampje los te draaien.

k. Het gebruik van kaarsen (uiteraard niet in een kerstboom) is toegestaan indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
• Zet de kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
• Gebruik geen kaarsenhouders die zijn gemaakt van plastic of andere gemakkelijk brandbare  materialen.
• Plaats kaarsen tenminste 50 cm uit de buurt van brandbare materialen.
• Steek kaarsen in brandbare kerststukjes niet aan.

Informatie
Wanneer u vragen heeft over deze tekst, of over zaken op het gebied van brandpreventie, kunt u contact opnemen met de afdeling Preventie van Brandweer Samenwerkingsgebied Goeree-Overflakkee, telefoonnummer 0187-488111 of u kunt de volgende internetsites raadplegen: www.nvbr.nl, www.brandweerkennisnet.nl of www.rhrr.nl

Tot slot
Wij rekenen op uw medewerking om te zorgen voor gezellige, maar vooral veilige kerstdagen en jaarswisseling.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina