Start werkzaamheden bedrijvenpark Oostflakkee

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Na een lange voorbereidingsperiode wordt zeer binnenkort gestart met de eerste uitvoeringswerkzaamheden voor de totstandkoming van een regionaal bedrijventerrein in Oude-Tonge. Dit bedrijvenpark komt te liggen in het gebied dat ontsloten wordt door de Provinciale weg N498, de Blauwepannenweg,de Oudelandsedijk en de Rijksweg N59.

 Het bedrijvenpark wordt opgezet als een hoogwaardig regionaal bedrijventerrein met een zo breed mogelijk scala van bedrijven die een relatief hoge arbeidsintensiteit met zich meebrengen, een geringe milieubelasting hebben en ruimtelijk goed inpasbaar zijn.

Begin 2004 is het bestemmingsplan voor het regionaal bedrijvenpark goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. In de tussenliggende tijd zijn verschillende beleidsplannen ontwikkeld en vastgesteld, waaronder een beeldkwaliteitsplan en een bodembeheersplan.
Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark is de gemeente Oostflakkee een samenwerkingsverband aangegaan met Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector bv (OPP). Deze samenwerking heeft geresulteerd in de oprichting van het Bedrijvenpark Oostflakkee Beheer bv..

Na al deze noodzakelijke voorbereidingen is nu echter het moment aangebroken om met de daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden te beginnen. In de eerste week van december (week 49) wordt gestart met het maken van een tijdelijke ontsluiting. Deze werkzaamheden zullen de gehele maand december in beslag nemen. Aansluitend zal men in de eerste drie maanden van 2005 bezig zijn met het aanbrengen van voorbelasting, in de vorm van grond, voor de wegen in het gehele plangebied.
Er is gekozen om een tijdelijke ontsluiting te maken zodat de aanleg van de definitieve ontsluiting in een zo vroeg mogelijk stadium kan plaatsvinden. Het tijdelijk ontsluitingsplan is in overleg met de verkeerspolitie tot stand gekomen. Daarbij is ruim aandacht besteed aan de verkeersveiligheid voor met name het langzaam verkeer (schoolgaande jeugd) en aan de doorstroming van het verkeer over de provinciale weg.

Vanaf januari 2005 wordt actief gestart met de acquisitie van het bedrijvenpark. Bedrijven die belangstelling hebben, kunnen zich echter nu reeds aanmelden bij de gemeente Oostflakkee, taakgebied Grond en Bedrijf.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina