Tweede veiling benzinestations op 10 september

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Bij loting door notaris mr.R. Gallas te Den Haag is bekend geworden in welke volgorde op 10 september as. de gebruiksrechten van tien benzinestations langs snelwegen geveild gaan worden. Het is de tweede maal dat de gebruiksrechten van benzinestations onder de hamer gaan. Vorig jaar gingen negen benzinestations onder hamer. Alle informatie betreffende de eerste veiling is te vinden op: www.minfin.nl/domeinen 

De volgende volgorde zal worden aangehouden op de veiling van 10 september 2003:

1. Locatie ‘Kneuvelkes’

De locatie ’Kneuvelkes’ is gelegen aan de westzijde van de rijksweg A2 ter hoogte van hmp. (hectometerpaal) 268,3 in de gemeente Eijsden (provincie Limburg).

2. Locatie ‘Laerd’

De locatie ‘Laerd’ is gelegen aan de zuidzijde van rijksweg A7 ter hoogte van hmp. 113,7 in de gemeente Wymbritseradiel (provincie Friesland).

3. Locatie ‘De Fendert’

De locatie ‘De Fendert’ is gelegen aan de noordzijde van rijksweg A59 ter hoogte van hmp. 61.8
in de gemeente Moerdijk (provincie Noord-Brabant).

4. Locatie ‘Roode Til’

De locatie ‘Roode Til ’ is gelegen aan de noordzijde van rijksweg A7 ter hoogte van hmp. 226,9
in de gemeente Scheemda (provincie Groningen).

5. Locatie ‘Erm West’

De locatie ‘Erm West’ is gelegen aan de westzijde van rijksweg N34 ter hoogte van hmp. 61,4
in de gemeente Emmen (provincie Drenthe).

6. Locatie ‘Erm Oost’

De locatie ‘Erm Oost’ is gelegen aan de oostzijde van rijksweg N34 ter hoogte van hmp. 60,9
in de gemeente Emmen (provincie Drenthe).

7. Locatie ‘Raalte’

De locatie‘Raalte’ is gelegen aan de zuide-westzijde van rijksweg N35 ter hoogte van hmp. 18,7
in de gemeente Raalte (provincie Overijssel).

8. Locatie ‘Selnisse’

De locatie ‘Selnisse’ is gelegen aan de noordzijde van rijksweg A58 ter hoogte van hmp. 157,1 in de gemeente Goes (provincie Zeeland).

9. Locatie ‘Zeyerveen’

De locatie ‘Zeyerveen’ is gelegen aan de noordwestzijde van rijksweg A28 ter hoogte van hmp. 177,0

in de gemeente Assen (provincie Drenthe).

10. Locatie ‘Bijleveld’

De locatie ’Bijleveld’ is gelegen aan de zuidzijde van de rijksweg A12 ter hoogte van hmp 51,1 in de gemeente Woerden. (provincie Utrecht). 

De veiling vloeit voort uit het MDW-traject (Marktwerking, Deregulering, Wetgevingskwaliteit) benzinemarkt langs Rijkswegen. In convenanten met de betrokken marktpartijen zijn afspraken gemaakt om prijsconcurrentie en de toetreding van nieuwe partijen tot de benzinemarkt langs het hoofdwegennet te bevorderen. In hoofdlijnen gaat het om de volgende maatregelen:

 1.       Het omzetten van de huidige concessies in eindige concessies, met een looptijd van 15 jaar;

2.       Vrijkomende concessies voor benzinestationlocaties worden geveild;

3.       Een regeling voor onderliggende rechtsrelaties tussen de exploitanten en de concessiehouders van de te veilen stations vanaf 2004

4.       Het aantal stations dat onder de vlag van de grote marktpartijen wordt geëxploiteerd moet in 2004 met 50 zijn afgenomen;

Met betrekking tot de veiling gelden de volgende uitgangspunten:

1.       De overheid beëindigt de bestaande concessies, die thans een onbepaalde looptijd kennen;

2.       Nieuwe concessies zullen, met een looptijd van 15 jaar, gelijkmatig verspreid over een periode van 21 jaar op een veiling aan partijen worden uitgegeven. Daardoor zullen jaarlijks 10 tot 15 concessies worden geveild;

3.       De veiling moet openbaar, objectief, transparant, en niet-discriminatoir zijn, en voldoen aan de eisen van nationaal en Europees recht;

4.       Aan de partij die in de veiling het hoogste bod op de concessie heeft uitgebracht, zal een nieuwe concessie worden toegekend. De opbrengst van de eerste veiling van de concessie komt ten goede aan de oude concessiehouder. Bij elke volgende veiling komt de opbrengst ten goede aan de overheid;

5.       De veilingregeling zal een voorziening bevatten om te voorkomen dat de huidige concessiehouder een onevenredig voordeel uit zijn positie als verkoper kan halen (een zogenoemde topdeelbepaling).

Veilingsystematiek

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken omtrent de te hanteren veilingsystematiek, is een beroep gedaan op externe veilingdeskundigen.

De veiling van de gebruiksrechten vindt plaats door middel van een sequentiële first-price sealed bid- veiling. Dit betekent dat de gebruiksrechten opeenvolgend worden geveild, waarbij de deelnemers één bod kunnen uitbrengen in een gesloten envelop. Aan de hoogste bieder wordt gegund en deze betaalt zijn eigen bod. De deelnemers mogen meerdere gebruiksrechten verwerven. Deze veilingvorm voldoet aan de in het convenant gestelde eisen van transparantie, openbaarheid, objectiviteit en non-discriminatie. Een gesloten bod veiling is in feite een inschrijving: alle bieders maken éénmaal hun bod bekend in een gesloten envelop en aan de hoogste bieder wordt gegund.

De veiling is in handen van Troostwijk makelaars O.G. onder toezicht van een notaris in opdracht van het ministerie van Financiën.

De veiling vindt plaats op 10 september in het Crowne Plaza Promenade Hotel, van Stolkweg 1. Aanvang:  09.45 uur, zaal open 9.30 uur

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina