Gemiddeld 2,8 procent meer loon in 2003

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

De lonen stijgen dit jaar tot nu toe met gemiddeld 2,8 procent. Dat is bijna 1 procentpunt minder dan vorig jaar, toen de lonen gemiddeld nog met 3,7 procent stegen. In de CAO’s die vóór 2003 afgesloten zijn, werd een gemiddelde loonstijging van 3,2 procent over 2003 overeengekomen.

De CAO-akkoorden van dit jaar kennen een loonstijging van gemiddeld 2,6 procent in 2003. Dit staat in de najaarsrapportage van de Arbeidsinspectie over de CAO-afspraken die door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Arbeidsinspectie onderzoekt twee keer per jaar de belangrijkste afspraken in de grootste CAO’s. Behalve naar de loonontwikkeling (in 89 CAO’s) is ook gekeken naar afspraken op het gebied van VUT en flexibele pensionering (in 132 CAO’s). Verder zijn 125 akkoorden onderzocht op afspraken over de (re)integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en is de ontwikkeling van de laagste lonen en jeugdlonen in 89 CAO’s bekeken.

De omzetting van VUT in flexibele pensioenregelingen gaat gestaag door. Tachtig procent van de CAO’s in 2002 kent een flexibele pensioenregeling. Vaak is in dit verband een overgangsregeling afgesproken. De gemiddelde leeftijd waarop mensen gebruik maken van flexibele pensionering ligt op 61,3 jaar. Dat is één jaar hoger dan in de (nog) bestaande VUT. In nog maar 12 procent van de CAO’s is sprake van uitsluitend VUT-regelingen.

In 86 procent van de overeenkomsten staan afspraken over (re)integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Er zijn afspraken gemaakt over het aantrekken en het behoud van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, en over het aanpassen van de werkplek voor deze werknemers.

Uit de rapportage blijkt verder dat in 57 procent van de CAO’s afspraken zijn gemaakt op het gebied van preventie van arbeidsongeschiktheid.

De Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat de laagste lonen eind 2002 voor werknemers van 23 jaar gemiddeld 5,2 procent hoger liggen dan het wettelijk minimumloon voor die leeftijd. Daarmee stijgen de laagste lonen voor het eerst sinds 1999 meer dan het wettelijk minimumloon. De laagste lonen voor jongeren van 15 tot en met 22 jaar liggen een stuk verder boven het wettelijk minimumjeugdloon. Een 22-jarige verdient 13 procent meer, iemand van 19 krijgt bijna 22 procent meer dan het wettelijk minimumjeugdloon.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina