U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Weerstand stankoverlast leidt tot resultaat

Middelharnis - Op 7 oktober hadden vertegenwoordigers van Park Nieuw-Zeeland, van Huurdersvereniging Middelharnis, van Sportclub Hartpatiënten en van Havenkwartier Sommelsdijk een bespreking met directie Groen, Water en Milieu van Provincie Zuid Holland. Onderwerp van gesprek was het verzoek aan de provincie om handhavend op te treden tegen Fleuren Compost BV in verband met de voortdurende stankoverlast in Middelharnis.

De provincie is doordrongen van het feit, dat de inwoners van Middelharnis een onaanvaardbare overlast ondervinden van de stank, die Fleuren Compost  veroorzaakt. Dat is mooi, maar wat doet de provincie aan de oplossing van de problemen?

Fleuren Compost werd door de provincie vele malen aangespoord tot het nemen van maatregelen. Tweemaal werd een dwangsom verbeurd ten bedrage van in totaal € 30.000,- , maar resultaat bleef tot nu toe uit. De voornaamste stankoverlast schijnt te worden veroorzaakt door de bij het productieproces vrijkomende stoffen mercaptaan en zwavelwaterstof. De huidige milieuvergunning loopt tot oktober 2004. Vóór die datum dient Fleuren een nieuwe vergunning aan te vragen. De provincie is bereid  Fleuren een nieuwe vergunning  te verlenen, mits er maatregelen genomen worden, die er toe zullen leiden, dat de stankhinder tot een acceptabel niveau wordt terug gebracht. Door een vooraanstaand technisch bureau wordt thans gewerkt aan voorstellen om de problemen op te lossen.

Bij controle van de varkenshouderij van Genugten werd door het ISGO geconstateerd, dat de wet Milieubeheer en de vergunningsvoorwaarden slecht worden nageleefd. Binnenkort zullen ISGO en provincie gezamenlijk een bezoek brengen aan het bedrijf om vast te stellen of het bedrijf activiteiten ontplooit, waardoor het onder toezicht van de provincie wordt gesteld. Het gaat dan met name om de brijvoederfabriek op hetzelfde terrein. Van Genugten is gemaand nog dit jaar een nieuwe revisievergunning aan te vragen. Ook in dit geval zal de provincie niet eerder een vergunning verlenen voor aleer duidelijk is, dat de stankhinder tot een acceptabel niveau is teruggebracht..

Wat betreft het voornemen van het ISGO om vergunning te verlenen aan Kunst Ecoservice BV om aan de Johannes Polderseweg een opslag- en distributiecentrum voor de opslag van chemische meststoffen op te richten kan het volgende worden medegedeeld: De Middelburgse rechtbank heeft een varkenshouder uit Oostburg veroordeeld tot forse straffen in verband met het niet naleven van vergunningsvoorschriften en milieuwetgeving. Bij deze affaire was ook Kunst Ecoservice BV betrokken. Dit bedrijf pleegde ook strafbare feiten, zoals o.a. het op verkeerde naam zetten van mestbonnen. Het bedrijf, de directeur D.Kunst en de mededirecteur kregen boetes opgelegd van  resp. € 5000,- , € 1250,- , en € 2000,-
De betrokkenen zijn in hoger beroep gegaan. (Bron: PZC 7 okt. ‘03 )

Volgens jurisprudentie van de Raad van State kan een vergunning worden geweigerd, als de personen, die het bedrijf exploiteren niet betrouwbaar zijn en vanuit het handhavingverleden al bekend is dat er een grote kans is dat zij de vergunning niet zullen naleven.
Dit punt werd door meerdere partijen in hun bedenkingen tegen de vergunningaanvraag van Kunst Ecoservice ingebracht.
Langzamerhand wordt duidelijk, dat de terechte weerstand van de bevolking tegen de voortdurende stankoverlast uiteindelijk tot resultaat zal leiden.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...