U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Als je omkijkt zie je overal scherven liggen

Lucas Hartong was namens DPN aanwezig op de enerverende gemeenteraadsvergadering van donderdag 6 november j.l. waar op de agenda het punt ‘Afleggen bestuurlijke verantwoordelijkheid Het Knooppunt’ stond. Een impressie.

Bovenstaande woorden werden tijdens de vergadering uitgesproken door de heer Dillingh van het CDA en geven de sfeer tijdens de vergadering uitstekend weer. Gemeenteraadsbreed werd er forse en diepgaande kritiek geuit op het College van B&W en verantwoordelijk wethouder Van de Kamp. Gaande de vergadering werd steeds meer duidelijk dat de Gemeente Middelharnis grove fouten heeft gemaakt en ontelbare steken heeft laten vallen in de procedure rondom de bouwactiviteiten bij Het Knooppunt. Mevrouw Groenendijk (VDB) memoreerde hoe wethouder Van de Kamp steeds maar weer op vragen vanuit de gemeenteraad reageerde met het vage antwoord “Alles gaat goed in de procedure. U hoort alleen maar geruchten dat het verkeerd gaat, maar slaapt u gerust verder”.

Dat het goed misging bleek allereerst toen de Commissie Bezwaar en Beroep het ingediende bezwaar van een burger tegen de plannen gegrond verklaarde. Die stapte vervolgens naar de rechter en kreeg ook daar gelijk. De gemeente had ondertussen een extern juridisch adviseur in de arm genomen (kosten 22.000 euro!), maar die bracht tot overmaat van ramp een verkeerd advies uit aan de Gemeente. Kassa voor de adviseur. Dat bracht de heer Van Dam (SGP) tot de zeer gerechtigde vraag “Wel kosten, maar geen baten? Dan lijkt het mij billijk om die rekening niet te betalen!”, een opmerking waarop te weinig werd ingegaan. DPN is groot voorstander van het direct aansprakelijk stellen van betrokkenen; hier ligt een gemiste kans voor de Gemeenteraad.
Gevolg was dat de bouw stil kwam te liggen en dat kostte de bouwer, VOF Knooppunt, elke dag geld en dus de Gemeente en uiteindelijk de belastingbetaler. Er ontstond een patstelling, die doorbroken werd door een onverwachte ontwikkeling. De VOF kocht het huis van de bezwaarde burger en in ruil daarvoor mag de VOF straks 50 huizen extra op De Westplaat bouwen. De burger trok zijn bezwaarschrift daarop in. Een mooie oplossing, zo lijkt het, maar schijn bedriegt. De PvdA: “Toevallig is er een praktische oplossing gevonden, maar het is op z’n zachtst gezegd niet fraai”. DPN wil nog verder gaan. Hartong: “De gemeente heeft zwaar geblunderd. Allereerst de Commissie Ruimtelijke Ordening, die het bestemmingsplan niet goed had voorbereid en meerdere keren vragen en adviezen van de Raad in de wind heeft geslagen. Daarnaast is de Wethouder verantwoordelijk, omdat ook hij op behoorlijk arrogante wijze de ‘rode alarmsignalen’ bewust heeft genegeerd. Daarbij komt nog dat er zeer waarschijnlijk meer claims tegen de Gemeente gaan komen, dus ook dat verhaal is nog niet af”.

De verliezer is de burger. Er is minimale informatie gegeven vanuit de overheid, de indiener van het bezwaarschrift is geminacht en het verantwoording afleggen door het College is steeds weer uitgesteld. “Dit riekt aan alle kanten naar regentesk bestuur. Uiteindelijk kwam wethouder Van de Kamp aan het woord, maar zijn verhaal was volstrekt inhoudsloos. Het was hooguit een gekleurde weergave van zijn feiten, maar volstrekt geen afleggen van verantwoording aan de Raad en bevolking. Het gaat eigenlijk nog niet eens om de onnodig gemaakte extra kosten, maar om het signaal dat uitgaat naar de burger. Het gaat hier om fundamentele regels in democratische bestuurzaken en die zijn geschonden. Er is gisterenavond veel gepraat, maar weinig conclusie getrokken. Ambtenaren en leden van het College dragen verantwoordelijkheid en als zaken keer op keer grondig fout gaan, dan moet je daar conclusies aan verbinden. Dan kun je niet zeggen ‘back to bussiness as usual’. Dat is volstrekt ongeloofwaardig en onacceptabel!”, aldus een zichtbaar boze Hartong.

Een saillant detail daarbij is dat collega-wethouder Slootweg zelfs beweerde dat “het College alles zo goed mogelijk heeft gedaan en u als Raad zo goed mogelijk heeft geinformeerd”; een opmerking die met het nodige hoongelacht werd opgepakt door de raadsleden. Mevrouw Groenendijk: “Er was drie jaar om het bestemmingsplan goed voor te bereiden. Er is veel te veel getreuzeld, de Raad heeft u meerdere malen gewaarschuwd om vaart achter het werk te zetten en dan is het wel erg wrang om nu te zeggen dat alles zo goed mogelijk is gedaan”.
De heer Dillingh bracht de discussie tot een ironisch einde: “Het College is niets te verwijten, zegt u. Oh nee? Maar waarom dan toch een aanbod aan VOF Knooppunt voor de bouw van 50 extra woningen? Dat hoeft dan toch helemaal niet? Als ik omkijk zie ik alleen maar scherven…”

Een constatering die DPN van harte onderschrijft. Dat het College nu alsnog besloten heeft om achteraf openheid aan de pers en burger te geven is bijna lachwekkend te noemen, ware het niet dat de hele zaak uitermate bedroevend is en nog lang niet gesloten.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...