Als je omkijkt zie je overal scherven liggen

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Lucas Hartong was namens DPN aanwezig op de enerverende gemeenteraadsvergadering van donderdag 6 november j.l. waar op de agenda het punt ‘Afleggen bestuurlijke verantwoordelijkheid Het Knooppunt’ stond. Een impressie.

Bovenstaande woorden werden tijdens de vergadering uitgesproken door de heer Dillingh van het CDA en geven de sfeer tijdens de vergadering uitstekend weer. Gemeenteraadsbreed werd er forse en diepgaande kritiek geuit op het College van B&W en verantwoordelijk wethouder Van de Kamp. Gaande de vergadering werd steeds meer duidelijk dat de Gemeente Middelharnis grove fouten heeft gemaakt en ontelbare steken heeft laten vallen in de procedure rondom de bouwactiviteiten bij Het Knooppunt. Mevrouw Groenendijk (VDB) memoreerde hoe wethouder Van de Kamp steeds maar weer op vragen vanuit de gemeenteraad reageerde met het vage antwoord “Alles gaat goed in de procedure. U hoort alleen maar geruchten dat het verkeerd gaat, maar slaapt u gerust verder”.

Dat het goed misging bleek allereerst toen de Commissie Bezwaar en Beroep het ingediende bezwaar van een burger tegen de plannen gegrond verklaarde. Die stapte vervolgens naar de rechter en kreeg ook daar gelijk. De gemeente had ondertussen een extern juridisch adviseur in de arm genomen (kosten 22.000 euro!), maar die bracht tot overmaat van ramp een verkeerd advies uit aan de Gemeente. Kassa voor de adviseur. Dat bracht de heer Van Dam (SGP) tot de zeer gerechtigde vraag “Wel kosten, maar geen baten? Dan lijkt het mij billijk om die rekening niet te betalen!”, een opmerking waarop te weinig werd ingegaan. DPN is groot voorstander van het direct aansprakelijk stellen van betrokkenen; hier ligt een gemiste kans voor de Gemeenteraad.
Gevolg was dat de bouw stil kwam te liggen en dat kostte de bouwer, VOF Knooppunt, elke dag geld en dus de Gemeente en uiteindelijk de belastingbetaler. Er ontstond een patstelling, die doorbroken werd door een onverwachte ontwikkeling. De VOF kocht het huis van de bezwaarde burger en in ruil daarvoor mag de VOF straks 50 huizen extra op De Westplaat bouwen. De burger trok zijn bezwaarschrift daarop in. Een mooie oplossing, zo lijkt het, maar schijn bedriegt. De PvdA: “Toevallig is er een praktische oplossing gevonden, maar het is op z’n zachtst gezegd niet fraai”. DPN wil nog verder gaan. Hartong: “De gemeente heeft zwaar geblunderd. Allereerst de Commissie Ruimtelijke Ordening, die het bestemmingsplan niet goed had voorbereid en meerdere keren vragen en adviezen van de Raad in de wind heeft geslagen. Daarnaast is de Wethouder verantwoordelijk, omdat ook hij op behoorlijk arrogante wijze de ‘rode alarmsignalen’ bewust heeft genegeerd. Daarbij komt nog dat er zeer waarschijnlijk meer claims tegen de Gemeente gaan komen, dus ook dat verhaal is nog niet af”.

De verliezer is de burger. Er is minimale informatie gegeven vanuit de overheid, de indiener van het bezwaarschrift is geminacht en het verantwoording afleggen door het College is steeds weer uitgesteld. “Dit riekt aan alle kanten naar regentesk bestuur. Uiteindelijk kwam wethouder Van de Kamp aan het woord, maar zijn verhaal was volstrekt inhoudsloos. Het was hooguit een gekleurde weergave van zijn feiten, maar volstrekt geen afleggen van verantwoording aan de Raad en bevolking. Het gaat eigenlijk nog niet eens om de onnodig gemaakte extra kosten, maar om het signaal dat uitgaat naar de burger. Het gaat hier om fundamentele regels in democratische bestuurzaken en die zijn geschonden. Er is gisterenavond veel gepraat, maar weinig conclusie getrokken. Ambtenaren en leden van het College dragen verantwoordelijkheid en als zaken keer op keer grondig fout gaan, dan moet je daar conclusies aan verbinden. Dan kun je niet zeggen ‘back to bussiness as usual’. Dat is volstrekt ongeloofwaardig en onacceptabel!”, aldus een zichtbaar boze Hartong.

Een saillant detail daarbij is dat collega-wethouder Slootweg zelfs beweerde dat “het College alles zo goed mogelijk heeft gedaan en u als Raad zo goed mogelijk heeft geinformeerd”; een opmerking die met het nodige hoongelacht werd opgepakt door de raadsleden. Mevrouw Groenendijk: “Er was drie jaar om het bestemmingsplan goed voor te bereiden. Er is veel te veel getreuzeld, de Raad heeft u meerdere malen gewaarschuwd om vaart achter het werk te zetten en dan is het wel erg wrang om nu te zeggen dat alles zo goed mogelijk is gedaan”.
De heer Dillingh bracht de discussie tot een ironisch einde: “Het College is niets te verwijten, zegt u. Oh nee? Maar waarom dan toch een aanbod aan VOF Knooppunt voor de bouw van 50 extra woningen? Dat hoeft dan toch helemaal niet? Als ik omkijk zie ik alleen maar scherven…”

Een constatering die DPN van harte onderschrijft. Dat het College nu alsnog besloten heeft om achteraf openheid aan de pers en burger te geven is bijna lachwekkend te noemen, ware het niet dat de hele zaak uitermate bedroevend is en nog lang niet gesloten.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina