Zuid-Hollands Landschap herstelt duinrel op Voorne

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Het Zuid-Hollands Landschap start volgende week met het herstellen van een oude duinrel in de Duinen van Oostvoorne. “Vorig jaar hebben we het bovenstroomse deel bij het Vliegveld aangepakt,” zegt Hans Visser, regiobeheerder bij het ZHL. “Nu is de fase op het Groene Strand aan de beurt.”

Een duinrel is een van oorsprong door de mens gegraven watergang, die in natte tijden het overtollige water uit het duingebied afvoerde. “Met het herstellen willen we nu eigenlijk het tegenovergestelde bereiken,” vertelt Visser. “Ons streven is het relatief schone en voedselarme water langer in de duinen vast te houden. Dit is zowel in ecologisch als landschappelijk opzicht aantrekkelijk Een duinrel in zijn meest optimale vorm behoort namelijk tot de zeldzamere en ecologische waardevolle watertypen in West-Nederland.”

Oevers verflauwen

In het geval van de duinrel op Voorne gaat het om een afwateringsgreppel die begint op het zogenaamde Vliegveld in de Duinen van Oostvoorne. Vorig jaar heeft het Zuid-Hollands Landschap hier reeds herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Naast het verflauwen van de oevers en het verwijderen van slib en vegetatie in en langs de rel, was vooral de aanleg van een stuw bij het Vliegveld van ecologisch belang. Visser: “Door de stuw in de winter dicht te zetten, blijft er in het natte deel van het jaar veel water in de Vliegveldvallei staan. Door de stuw in de loop van het voorjaar steeds een stukje verder te laten zakken kunnen we op kunstmatige wijze zo lang mogelijk een natuurlijke stroming houden. Talloze plantensoorten en waterinsecten, maar bijvoorbeeld ook de ijsvogel zullen hiervan profiteren.”

Noordse woelmuis

Dit najaar is het benedenstroomse deel aan de beurt om opgeknapt te worden. De sliblaag zal van de bodem van de rel verwijderd worden en de oevers worden plaatselijk verflauwd waardoor geleidelijke overgangen ontstaan van nat naar droog. Een andere belangrijke maatregel is het ver benedenstrooms afdammen van de rel waardoor het schone water over het niet begraasde deel van het Groene Strand uitwaaiert. Visser hierover: “Hiermee creëren we een meer moerassige situatie. Het waterrijke deel van het Groene Strand zal zich over een groter gebied uitbreiden. Dit is gunstig voor de Noordse woelmuis. Deze bedreigde soort is de enige muis die onder echt natte omstandigheden kan overleven. In drogere gebieden worden ze weggeconcurreerd door andere muizensoorten.”

Partners

Naast het Zuid-Hollands Landschap zijn ook het Zuiveringschap Zuid-Hollandse Eilanden en Waarden, het waterschap De Brielse Dijkring en de Stichting Natuur en Landschap Voorne-Putten bij het herstel van de duinrel betrokken. Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de Nationale Postcode Loterij. De werkzaamheden zullen naar schatting één week duren.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina