Handhaving wetgeving Bodem

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Hebben jullie die hoop grond daar gezien? Wat is de kwaliteit van die grond? Gebeurt dat wel volgens de regels? Is er een keuring uitgevoerd naar de kwaliteit van de grond en is daar een bodemonderzoek van aanwezig? Met deze en meer soortgelijke vragen heeft het ISGO dagelijks te maken.

Grondstromen:
In een landelijk gebied, zoals de regio Goeree-Overflakkee vindt behoorlijk veel grondverzet plaats. Denk bijvoorbeeld aan projecten als het aanleggen van waterberging door het Waterschap in landbouwgebieden, het aanleggen en uitbreiden van bedrijventerreinen, onderhoud aan wegen, op- en overslag van grond op terreinen van inrichtingen. Overal komt veel grond vrij, maar niet te vergeten, ook u, als particulier, kunt te maken krijgen met bouwactiviteiten. Alleen al in het kader van bovengenoemde activiteiten kunt u als bedrijf of particulier in aanraking komen met voorschriften op grond van de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, het Bouwstoffenbesluit en andere bodemgerelateerde regelgeving.

Bouwstoffenbesluit:
Naleving van de Wet bodembescherming vindt over het algemeen redelijk plaats. De gemiddelde burger weet heus wel dat je de samenstelling van de bodem niet mag aantasten met verontreinigingen. De regels van het Bouwstoffenbesluit wat sinds 1999 van kracht is, zijn voor veel bedrijven en particulieren te complex. Daarom vinden er vaak handelingen met grond plaats waarvan burgers niet weten dat dit aan bepaalde voorschriften van het Bouwstoffenbesluit is gebonden. Al te vaak krijgt het ISGO te maken met vragen die klinken als: 'Waarom kan dat niet worden toegepast? Wat is er eigenlijk mis met deze grond? Waarvoor is er een keuring nodig, die grond is toch schoon genoeg? Kan ik die grond dan niet kwijt?'

Onduidelijk:
Natuurlijk, deze vragen zijn te allen tijde welkom en gebeurde dat maar wat vaker. Want zo blijkt dat ook heel veel burgers bijvoorbeeld niet weten dat aan elke partij grond een kwaliteitskaartje dient te hangen met, voor die specifieke partij, de daaraan gekoppelde regels. Termen als categorie 1 en 2 grond, categorie 1 en 2 bouwstoffen, MVR-grond, 'schone grond' en niet toepasbare grond zal ook u waarschijnlijk vreemd in de oren klinken. Te veel wordt er gesignaleerd dat activiteiten met grond op de verkeerde manier plaatsvinden. Daarom is het zo belangrijk dat u tijdens een controle van elke toe te passen partij de kwaliteit weet middels een daarvoor juist uitgevoerd bodemonderzoek. Alleen op die manier heeft u een bewijsmiddel om aan te tonen dat u grond volgens de regels wel of juist niet kunt en mag toepassen.

Handhaving!
Controle? Jazeker. Ook handhaving (zorgen dat een overtreding ongedaan gemaakt wordt red.) hoort daarbij. Steeds vaker blijkt handhaving nodig te zijn. In het kader van de kwaliteit van de handhaving kan dit behoorlijk wat voeten in aarde hebben. Zowel de gemeente als het ISGO controleren op de naleving van het Bouwstoffenbesluit. Bij het constateren van overtredingen kan streng worden opgetreden. Ook als u een werk niet heeft gemeld of niet hoefde te melden, kunt u bezoek krijgen van deze twee instanties. Het feit dat voor het toepassen van “schone grond” en categorie 1 bouwstoffen (brekerzeefzand, puingranulaat, hoogovenslakken, fosforslakken etc.) in de bodem geen meldingsplicht geldt, ontslaat de gebruiker/toepasser namelijk niet van de plicht om bij een eventueel verzoek gegevens te verstrekken over de samenstelling en immissie van de bouwstoffen. Wat betreft schone grond moeten er kwaliteitsgegevens kunnen worden verstrekt tot 1 jaar na het aanbrengen van de bouwstof en bij categorie 1 bouwstoffen niet zijnde grond tot 5 jaar na het aanbrengen van de bouwstof.

Advisering en ondersteuning:
Elke burger krijgt te maken met wetten en regels. Als u een bouwwerk wilt gaan uitvoeren of bijvoorbeeld grond of bouwstoffen wilt toepassen, bent u gebonden aan regels. Iedereen wil zijn zaakjes goed in orde hebben en dat ook tevens volgens de gewenste milieuregels doen. En omdat u als burger iets wil, helpen wij u daarbij. Voor advies en ondersteuning op het gebied van bodemregelgeving kunt u daarvoor bij het ISGO terecht. Op deze manier voorkomt u eventuele problemen achteraf. Omdat het Bouwstoffenbesluit nu eenmaal een ingewikkeld besluit is, adviseren wij u daarom met vragen contact op te nemen met de afdeling Bodem van het ISGO via telefoonnummer 018748811 of middels het e-mailadres bodem@isgo.nl . Voor een compleet overzicht van de van toepassing zijnde regels kijkt u op www.isgo.nl.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina