Experimenten met flexibele openingstijden

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Om het voor mensen makkelijker te maken om werk en zorg met elkaar te combineren, zijn op lokaal niveau zogenoemde tijdinitiatieven gestart. Dit zijn experimenten waarbij de overheid, de middenstand, bedrijven en voorzieningen zoals onder andere postkantoren, bibliotheken en poliklinieken hun openings- en werktijden zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van de gebruikers. De experimenten worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met geld uit het Europees Sociaal Fonds.

Uit eerdere experimenten op het gebied van dagindeling is gebleken dat het voor mensen die werk en zorg combineren steeds moeilijker wordt dat goed te doen. Werktijden, opvang- en schooltijden sluiten onvoldoende op elkaar aan. Dat geldt ook voor de openingstijden van allerlei voorzieningen. Om dit op te vangen vragen werknemers ook steeds vaker naar mogelijkheden om hun werk zelf flexibel in te richten. Het beter afstemmen van deze tijden maakt het voor mensen makkelijker om een baan te nemen.

Naast de lokale tijdexperimenten zijn er ook proeven gestart met aangepaste en verlengde schooltijden en flexibilisering van de werktijden in bedrijven. In Maastricht worden zogeheten tijdkaarten ontwikkeld die aangeven hoe lang je over een bepaalde route doet, rekening houdend met drukte of wegwerkzaamheden. In Groningen worden de wachttijden in poliklinieken aangepakt en in Arnhem en op Schiphol wordt geƫxperimenteerd met 24-uurs kinderopvang voor mensen in volcontinue roosters. In een aantal plaatsen zijn experimenten gestart met een ononderbroken dagprogramma van school, (tussenschoolse) opvang, vrije tijd en sport.

In het midden en kleinbedrijf wordt proefgedraaid met flexibele werktijden. Ook wordt hier de mogelijkheid van telewerken onderzocht. Via internet wordt een tijdwijzer ontwikkeld. Hier kunnen mensen de eigen tijdsbesteding invoeren en suggesties krijgen voor een betere afstemming van de eigen tijd.

Het ministerie trekt ruim 8,5 miljoen euro uit voor deze experimenten. Het gaat dan om geld uit het Europees Sociaal Fonds. In totaal zijn er 36 experimenten van start gegaan met een looptijd van anderhalf jaar. Een deel betreft nieuwe experimenten, een deel experimenten die al eerder succesvol zijn gebleken en nu bij andere bedrijven en gemeenten uitgevoerd worden. In januari 2004 starten nog eens 30 experimenten. Op de eerste Nationale Tijdconferentie in het voorjaar van 2005 worden de resultaten van deze projecten gepresenteerd.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina