Droogte is geen probleem voor dijken op Goeree-Overflakkee

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Naar aanleiding van de droogte van de afgelopen weken, worden er door medewerkers van het waterschap Goeree-Overflakkee regelmatig inspecties uitgevoerd aan alle waterkeringen en kades.

Bij de inspecties worden de waterkeringen en kades visueel geïnspecteerd, waarbij met name naar scheurvorming, schade en afwijkingen wordt gekeken. Ook controleert het waterschap regelmatig de grasmatten op de buitendijken. Vooral na hevige regenval kunnen schapen de grasmat vertrappen en de stevigheid van de dijk aantasten. Tot op heden zijn er bij deze inspecties geen bijzondere afwijkingen aangetroffen.

De dijkdoorbraak in het Utrechtse Wilnis en in Rotterdam roepen wellicht de vraag op of dit ook op Goeree-Overflakkee kan gebeuren. Hierop antwoordt het waterschap: “de kans daarop is zeer klein”. Het materiaal van de ondergrond en de dijken zelf verschilt. De dijken op en rond Goeree-Overflakkee zijn kleidijken, gemaakt van zand en klei en niet uit veen zoals in Wilnis. Daarbij zijn de dijken in Wilnis gebouwd op een veenondergrond, welke op Goeree-Overflakkee van zand en klei is. Ook zijn veel kades en dijken op Goeree-Overflakkee overgedimensioneerd. Dat wil zeggen groter en hoger dan echt nodig is, omdat deze van oorsprong bedoeld zijn als buitendijken. Verder staat het water in de meeste gevallen niet tegen de dijk of kade zelf, maar tegen een steenbekleding. Ook staat het waterpeil niet zo hoog tegen de kade als in Wilnis. In de meeste plaatsen staat het water in de boezem op Goeree-Overflakkee zelfs lager dan het maaiveld in de achterliggende polder. Daardoor worden de dijken en kades verder ontzien. Het waterschap verwacht dan ook geen problemen.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina