Betere doorstroming studentenhuisvesting

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Justitie en minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek (Huur studentenwoning). Het wetsvoorstel beoogt de doorstroming in voor studenten bestemde woonruimte te bevorderen.

Het voorstel komt er op neer dat de verhuurder van een studentenwoning of -kamer de huurovereenkomst kan beƫindigen als de studie van de huurder is beƫindigd. De verhuurder kan zich er dan op beroepen de ruimte nodig te hebben 'voor dringend eigen gebruik', waaronder ook wordt verstaan de verhuur aan een andere student. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina