Scheepvaart moet schoner

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

De Europese ministers van milieu willen maatregelen om de uitstoot van luchtvervuilende stoffen door de scheepvaart terug te dringen. Volgens staatssecretaris Van Geel is dat een goede zaak. De scheepvaart is verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de vervuiling. Het gaat vooral om de uitstoot van broeikasgassen, fijn stof en verzurende stoffen, zoals stikstofoxiden en zwaveldioxiden.

De Europese ministers roepen de lidstaten op om in internationaal verband afspraken te maken om de scheepsmotoren schoner te maken. Mondiale afspraken hebben de voorkeur, maar als dit niet lukt of als deze niet ver genoeg gaan, dan moet de Europese Unie zelf maatregelen nemen. Zo heeft de milieuraad inmiddels een voorstel in behandeling om de uitstoot van zwaveldioxide te beperken. Deze voorstellen zijn ambitieuzer dan de internationale normen. Verder wordt de Europese Commissie gevraagd om uiterlijk in 2006 met voorstellen te komen om de uitstoot van stikstofoxiden terug te dringen. Ook wordt de Europese Commissie gevraagd om uiterlijk in 2005 voorstellen te doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De internationale scheepvaart is nu nog uitgezonderd van verplichtingen uit het Kyoto protocol.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina