Per 2009 alleen ongelode benzine en zwavelvrije brandstof

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Per 1 januari 2009 mag er alleen nog ongelode benzine en zwavelvrije benzine en diesel worden verkocht. Dit heeft de ministerraad maandag 22 december 2003 besloten. Het betreft een omzetting van een Europese richtlijn voor de kwaliteit van brandstoffen voor het wegverkeer.

Met de invoering van deze schonere benzine en diesel wordt de uitstoot van luchtvervuilende stoffen verminderd. Het gaat om fijn stof, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en koolmonoxide. Daarnaast zal het brandstofverbruik van auto’s verbeteren, omdat er nieuwe technologieën gebruikt kunnen worden die alleen kunnen worden toegepast in combinatie met brandstoffen die (vrijwel) geen zwavel bevatten. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 teruggedrongen. De Europese wetgeving verplicht lidstaten om per januari 2005 schone brandstoffen beschikbaar te stellen. Om het gebruik van schone brandstoffen te stimuleren wordt in het belastingplan van 2005 een hogere accijns ingevoerd voor gelode benzine en diesel met een hoog zwavelgehalte.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina