Ministerraad akkoord met versobering huursubsidie

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met versobering van de huursubsidie. Daarmee wordt invulling gegeven aan de bezuiniging op de huursubsidie die de minister tijdens de begrotingsbehandeling van VROM in de Tweede Kamer heeft aangekondigd.

Voor de versobering van de huursubsidie wordt de zogenoemde basishuur - voorheen de 'normhuur' - voor het subsidiejaar van 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 met 12 euro per huishouden per maand verhoogd. De basishuur is het deel van de huur waarover geen subsidie wordt verleend en dat dus voor rekening van de huurder blijft.
De verhoging van de basishuur met 12 euro per huishouden per maand betekent dat de huursubsidie met in ieder geval dat bedrag afneemt. Of de huursubsidie van een huishouden per saldo op 1 juli 2004 afneemt of toeneemt, hangt - evenals voorgaande jaren - daarnaast af van onder meer de huishoudens-, inkomens- en huurontwikkeling. Het netto-effect voor de inkomensontwikkeling van deze en andere maatregelen is in de koopkrachtplaatjes van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwerkt.
De bezuiniging op de huursubsidie was al aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Balkenende II en de begroting van het ministerie van VROM voor 2004.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina