Gemeente Oostflakkee geeft starters steuntje in de rug

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Als eerste gemeente op Goeree-Overflakkee, biedt de gemeente Oostflakkee koopstarters de mogelijkheid om een VROM Starterslening af te sluiten. De starterslening is bedoeld om mensen die voor het eerst een woning willen kopen, een steuntje in de rug te geven. “Ik ben erg tevreden dat de gemeenteraad besloten heeft om deze starterslening in te zetten voor onze inwoners”, aldus wethouder Van der Valk, portefeuillehouder Volkshuisvesting.

Koopstarters vormen een maatschappelijk woonvraagstuk dat serieuze aandacht verdient.
De woonmarkt is zodanig ontwikkeld dat vooral aan de onderkant van de woningmarkt veel vraag en weinig geschikt aanbod is ontstaan. Door deze onbalans hebben starters op de koopmarkt soms een extra regeling nodig om toch tot koop over te kunnen gaan. Hierin voorziet de Starterslening: een initiatief van gemeenten, ontwikkeld samen met de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

VROM Starterslening
De VROM Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het is een hypothecaire lening van de gemeente via het SVn met een looptijd van 30 jaar, als aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter.  De eerste hypotheek op de koopwoning kan onder NHG afgesloten worden bij een financier naar keuze, maar moet een rentevastperiode van minimaal 10 jaar hebben.

De VROM starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de klant. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Daarna vindt een hertoetsing van het inkomen plaats om de actuele betaalcapaciteit vast te stellen. Eventuele ruimte wordt gebruikt om eerst rente en daarna aflossing op de lening te voldoen. Ook na het zesde, tiende en vijftiende jaar is een inkomenstoets mogelijk. Naar verwachting groeit in die periode het inkomen dusdanig, dat de klant na verloop van tijd de marktconforme rente en aflossing kan betalen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de starterslening moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
* de aanvrager moet woonachtig zijn in de gemeente Oostflakkee, meerderjarig en verblijfsgerechtigd
* de aanvrager dient ofwel inwonend te zijn en niet eerder zelfstandig gewoond te hebben, ofwel minimaal één jaar zelfstandig in een huurwoning te wonen en deze nu daadwerkelijk vrij te maken voor nieuwe verhuur
* de maximale hoogte van een starterslening is € 30.000,-
* de maximale kosten voor het verkrijgen in eigendom van de koopwoning zijn € 180.000,-

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de gemeentelijke website www.oostflakkee.nl, waar u een actueel digitaal dossier kunt nakijken. Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker van het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu via het telefoonnummer 0187-647100.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina