U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Meer vrijheid voor primair onderwijs om schooltijd zelf in te vullen.

Scholen in het primair onderwijs krijgen in samenspraak met ouders meer vrijheid om de schooltijd zelf in te vullen.

De huidige urenverdeling onder- en bovenbouw (3520 uur voor groep 1 t/m 4 en 4000 uur voor groep 5 t/m8) wordt aangepast. De maximale onderwijstijd per dag van 5,5 uur wordt afgeschaft. Dit staat in een brief van minister Van der Hoeven die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met dit voorstel geeft de minister aan hoe zij een wens van de Tweede Kamer gaat uitvoeren (motie Van der Vlies (SGP) van november 2002).

In de discussie over schooltijden moet de kwaliteit van het onderwijs en het belang van de leerlingen voorop staan. Leerlingen moeten voldoende lesuren krijgen om te leren wat er geleerd moet worden en niet zwaarder belast worden dan zij aankunnen. Met dit voorstel beoogt de minister een goed evenwicht tussen de kwaliteit van het onderwijs en de belangen van de leerling enerzijds en meer autonomie voor scholen anderzijds. De invloed van ouders moet glashelder in de wet worden vastgelegd.
De voorkeuren van ouders zijn niet altijd even duidelijk. Waar de ene ouder via de rechter een verbod op een vrije vrijdag wilde afdwingen, eiste een ander in een kort geding het omgekeerde. De invloed van ouders op de schooltijden moet daarom in de wet vastliggen. Scholen kunnen de lestijden niet wijzigen zonder instemming van de ouders in de medezeggenschapsraad.

Scholen mogen het totaal aantal uren in de bovenbouw terugbrengen naar minimaal 3840 uur. Dat betekent dat die leerlingen gemiddeld 960 uur per jaar onderwijs krijgen. Dit komt neer op een schoolweek van gemiddeld 24 uur. Kiezen scholen voor deze optie, dan moeten zij in de onderbouw minimaal 3680 uur aanbieden om de minimale onderwijstijd van 7520 uur te halen. Dat betekent gemiddeld 920 uur in een schooljaar en een schoolweek van 23 uur. Iedere andere urenverdeling tussen de huidige norm (3520 onderbouw, 4000 bovenbouw) en de voorgestelde grens (3680 onderbouw, 3840 bovenbouw) is toegestaan zolang scholen zich aan de totale minimum onderwijstijd (7520) houden.
Om problemen met het inroosteren van arbeidstijdverkorting op te vangen of ruimte in te plannen voor nascholing en professionalisering, is het bijvoorbeeld mogelijk om voor alle groepen naast de woensdagmiddag een tweede vrije middag in te voeren. Ook kunnen scholen een extra vakantieweek inplannen of het totale aantal lesdagen terugbrengen naar 180 in plaats van de huidige 200.
Wat voor keuze de school ook maakt, de ouders moeten altijd via de medezeggenschapsraad instemmen met de schooltijden.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...