Meer vrijheid voor primair onderwijs om schooltijd zelf in te vullen.

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Scholen in het primair onderwijs krijgen in samenspraak met ouders meer vrijheid om de schooltijd zelf in te vullen.

De huidige urenverdeling onder- en bovenbouw (3520 uur voor groep 1 t/m 4 en 4000 uur voor groep 5 t/m8) wordt aangepast. De maximale onderwijstijd per dag van 5,5 uur wordt afgeschaft. Dit staat in een brief van minister Van der Hoeven die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met dit voorstel geeft de minister aan hoe zij een wens van de Tweede Kamer gaat uitvoeren (motie Van der Vlies (SGP) van november 2002).

In de discussie over schooltijden moet de kwaliteit van het onderwijs en het belang van de leerlingen voorop staan. Leerlingen moeten voldoende lesuren krijgen om te leren wat er geleerd moet worden en niet zwaarder belast worden dan zij aankunnen. Met dit voorstel beoogt de minister een goed evenwicht tussen de kwaliteit van het onderwijs en de belangen van de leerling enerzijds en meer autonomie voor scholen anderzijds. De invloed van ouders moet glashelder in de wet worden vastgelegd.
De voorkeuren van ouders zijn niet altijd even duidelijk. Waar de ene ouder via de rechter een verbod op een vrije vrijdag wilde afdwingen, eiste een ander in een kort geding het omgekeerde. De invloed van ouders op de schooltijden moet daarom in de wet vastliggen. Scholen kunnen de lestijden niet wijzigen zonder instemming van de ouders in de medezeggenschapsraad.

Scholen mogen het totaal aantal uren in de bovenbouw terugbrengen naar minimaal 3840 uur. Dat betekent dat die leerlingen gemiddeld 960 uur per jaar onderwijs krijgen. Dit komt neer op een schoolweek van gemiddeld 24 uur. Kiezen scholen voor deze optie, dan moeten zij in de onderbouw minimaal 3680 uur aanbieden om de minimale onderwijstijd van 7520 uur te halen. Dat betekent gemiddeld 920 uur in een schooljaar en een schoolweek van 23 uur. Iedere andere urenverdeling tussen de huidige norm (3520 onderbouw, 4000 bovenbouw) en de voorgestelde grens (3680 onderbouw, 3840 bovenbouw) is toegestaan zolang scholen zich aan de totale minimum onderwijstijd (7520) houden.
Om problemen met het inroosteren van arbeidstijdverkorting op te vangen of ruimte in te plannen voor nascholing en professionalisering, is het bijvoorbeeld mogelijk om voor alle groepen naast de woensdagmiddag een tweede vrije middag in te voeren. Ook kunnen scholen een extra vakantieweek inplannen of het totale aantal lesdagen terugbrengen naar 180 in plaats van de huidige 200.
Wat voor keuze de school ook maakt, de ouders moeten altijd via de medezeggenschapsraad instemmen met de schooltijden.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina