Asbestverwijdering

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Iedereen die asbesthoudend afval wil verwijderen moet dit melden of een vergunning aanvragen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente.


Procedure particulieren:
Heeft men minder dan 35 m² asbest te slopen dan kan worden volstaan met een melding. Formulier hiervoor is te verkrijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht. Dit geldt alleen voor particulieren. Deze hoeveelheid is vergunningsvrij. Er kunnen wel voorwaarden worden verbonden aan de melding door de gemeente. De particulier mag dit in eigen beheer slopen en mag het asbesthoudend afval gratis aanleveren bij het Regionaal Overslagstation, Joh. Polderseweg 19, 3241 LZ Middelharnis, tel. 0187-486850.

Het asbesthoudend afval kan daar tegen de volgende voorwaarden ingeleverd worden:

  • Het afval mag alleen afkomstig zijn van particulieren.
  • Het asbesthoudend afval moet in dubbel plastic, met een dikte van 200 micron, ingepakt worden aangeboden. Dit plastic is bij de doe-het-zelf zaken verkrijgbaar.
  • Het aangeboden afval wordt gewogen.
  • De aanbieder moet ter plaatse van de weegbrug een bewijs van de melding bij Bouw-en Woningtoezicht inleveren. Zonder bewijs mag het asbesthoudend afval niet gratis worden afgegeven. 
  • De aanbieder moet ter plaatste van de weegbrug een afgifteformulier invullen en ondertekenen. Hierop moet worden vermeld waar het afval vandaan komt.
  • De aanbieder moet het afval zelf in de gesloten container leggen. De aangeboden pakketten moeten daarom niet te zwaar worden gemaakt. Golfplaten dienen door twee personen in de container gelegd te worden, daarom adviseren wij met twee personen het afval aan te bieden.

De openingstijden van het Regionaal Overslagstation zijn:
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 11.45 uur en 13.00 – 16.45 uur. Zaterdag van 10.00 – 11.45 uur.

35 m² asbesthoudend materiaal komt overeen met ongeveer 600 kilogram. Heeft men meer dan 700 kilogram dan wordt het wel geaccepteerd, maar alle kilogrammen worden bij de aanbieder in rekening gebracht. Het personeel van de overslag geeft de naam en het adres van de aanbieder door aan de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

Heeft men meer dan 35 m² te verwijderen dan dient men daarvoor een sloopvergunning aan te vragen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente. De verwijdering dient dan door een erkend bedrijf te geschieden, die zelf voor de afvoer moet zorgdragen. Een en ander volgens de procedure voor bedrijven.

Procedure bedrijven:
Bedrijfsmatig is men altijd vergunningsplichtig en dient men een sloopvergunning aan te vragen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente. Het verwijderen dient door een erkend bedrijf te geschieden, die ook de afvoer van het asbesthoudend materiaal verzorgt.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina