Verslag CDA-praathuis te Goedereede

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Op vrijdagavond 20 maart 2004 hield CDA afdeling gemeente Goedereede een Open Praathuis in hotel/restaurant De Gouden Leeuw te Goedereede. FlakkeeNieuws was erbij en maakte voor u verslag.

 

Van onze verslaggever

Aanvang van de avond was 18:30 uur. Een uurtje kregen de mensen de tijd om een hapje en een drankje te nuttigen. Om 19:30 uur werd de avond geopend door Leo v.d. Velden met de uitspraak van Karel Jonkheere “Een politicus is iemand die de waarheid zegt als hij zich vergist.” Hij voegde met een knipoog daaraan toe dat dat natuurlijk niet gold voor de politici van de avond.

Wim Klepper was als eerste aan de beurt om een interview af te nemen. Hij ondervraagde de wethouder dhr J. van Oosterom. Volgens Klepper mist de burger van Goedereede activiteiten van de gemeente. Er worden allemaal mooie plannen gemaakt maar niemand heeft de wethouder al met een helm op bij paar heipalen gezien. Oosterom antwoordde hierop dat de gemeente druk bezig is om op kort termijn toch echt iets van zich te laten horen. Zo is er een ambitieus plan voor Stellendam. De wethouder kon er nog niet veel over zeggen maar liet weten dat de plannen met de scholen, middenstand en woningbouwvereniging worden besproken. Klepper wilde ook duidelijkheid over het Oosterpark. Waarom komen er ontzettend veel woningen rond de 3 á 4 ton? De burger ziet veel liever 40 starterswoningen. Oosterom antwoordde hierop dat de gemeente graag voor verschillende doelgroepen huizen wil realiseren. Starterswoningen komen nog aan de beurt. Uit het publiek kwam naar voren dat het opknappen van het gemeentehuis zoveel geld gaat kosten. Kan de gemeente dat niet veel beter besteden aan het gehandicaptenvervoer of bijvoorbeeld het opknappen van de begraafplaats? De wethouder kwam toen met een noviteit, het begrip SETA. Samen en toch apart. De wethouder ziet mogelijkheden voor bijvoorbeeld een servicedesk van een bank of bijvoorbeeld de bibliotheek in het gemeentehuis. Zo kan je de dienstverlening binnen de gemeente houden aldus de wethouder.

Karin van der Sar kreeg vervolgens de mogelijkheid om de raadsleden dhr. H. van Oostenbrugge en dhr. D. Pijl te interviewen. Er kwam vooral ter sprake dat de burger vraagtekens heeft bij het samenwerken van de 4 gemeenten op het eiland. CDA heeft al gesprekken gehad en het bestuur en de fractie gaan meer met elkaar samenwerken. Uit het publiek kwam naar voren dat er vraag is naar 1 eilandelijke gemeente. De raadsleden antwoordde zeer duidelijk op deze vraag dat er eerst maar goed moet worden samengewerkt met de verschillende partijen op het eiland en dat er dan pas kan worden gekeken naar 1 gemeente. Ook het plan van de middenkern van Stellendam werd besproken. Waarom duurt dat al acht jaar? Volgens de wethouders kwam dit doordat verschillende partijen betrokken zijn bij het ontwikkelen van het plan en dat die het niet altijd met elkaar eens waren. Op dit moment zit het plan in een nieuw stadium en hopelijk komt er binnenkort meer duidelijkheid. Uit het publiek kwamen de vragen hoever de burger betrokken was/is bij het plan. De gemeente vindt dat de betrokken partijen zoals de woningbouwvereniging de burger genoeg vertegenwoordigt. Er werd positief gesproken over de burgeravond ‘Veiligheid’ die kort geleden heeft plaatsgevonden in Stellendam. De raadsleden vinden het positief dat op zo’n avond goed word gesproken met de burger. Natuurlijk kwam ook het jongerenprobleem naar voren. Gemeente Goedereede kamt met een te kort aan vrijwilligers voor het jongerenwerk. De raadsleden benadrukten dat het niet de bedoeling is dat de vrijwilligers van het jongerenwerk voor politieagent spelen maar de taak van het jongerenwerk is dat er genoeg wordt georganiseerd voor de jongeren zodat ze zich niet hoeven te vervelen en niet op straat gaan rondhangen De raadsleden lieten ook nog weten dat ze niet willen dat de gemeente uitgroeit zoals Renesse. Het moet rust, cultuur en recreatie blijven. Dat een onderneming bijvoorbeeld zoals de Klepperstee enkele plaatsen erbij heeft mogen creëren komt vanwege het feit dat de Klepperstee mee heeft gewerkt aan het plan kwaliteitsverbetering in samenwerking met de gemeente. De wethouders willen ook op korte termijn betaald parkeren bij de brouwersdam gaan invoeren om zo een extra stuk inkomen te creëren voor de gemeente. Met dit inkomen kan de gemeente meer doen aan bijvoorbeeld veiligheid bij de recreatie. Hardop werd gedacht aan de reddingsbrigade.

Dhr. C. Visser, kandidaat Europees Parlement werd geïnterviewd door Leo v.d. Velden. Met de kandidaat werd gesproken over vooral het feit dat Oost-Europa bij de EU komt. Visser lichtte toe dat dat veel voordelen kan geven voor de economie. Vanuit het publiek werd echter gezegd dat we wel eens last zouden kunnen krijgen van de komst van de nieuwe landen. Als voorbeeld werd het land Polen genoemd. Daar is de politie de maffia en daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Visser gaf toe dat de samenvoeging met horten en stoten zou gaan en dat de EU de nieuwe landen goed in de gaten gaat houden. Als een land zich niet aan de regels houd dan volgen boetes e.d. Visser vindt dat we de landen wel de kans moeten geven. Over de eventuele rol van Visser in het Europees Parlement werd ook gesproken. De kandidaat gaf aan dat hij midden in de samenleving wil staan en zo wil operen in de politiek. Zijn drijfveer is voor de mensheid bezig te zijn in combinatie met het geloof.

Als laatste werd door Leo v.d. Velden statenlid Martijn de Haas geïnterviewd. Hij is 22 jaar en het jongste lid van de provinciale staten. Martijn vindt dat de economie het laat afweten op jongeren en vooral daar wil hij zich hard voor maken. Als statenlid staat hij bijvoorbeeld volledig achter het MKB 10.000 banenplan. Dit plan gaat er voor zorgen dat er 10.000 banen voor jongeren bij komen. Martijn is zich terdege bewust dat jongeren kwetsbaar zijn. Ze komen als laatste bij een bedrijf binnen en lopen dus ook de kans om als eerste eruit te worden gezet bij economische tegenwind. Er werd ook gevraagd of Martijn als jongste lid extra hard moet werken. Hij antwoordde daarop dat je zeker in het begin goed je dossiers moet kennen maar dat het uiteindelijk wel meevalt. Als jongere heb je wel als voordeel dat je sneller en vrijer wat kan roepen. Vanuit het publiek kwam naar voren dat schaalvergroting, wat toch zeker één van de onderwerpen van de avond was, niet echt bevorderlijk is voor het eiland Goeree-Overflakkee. Waarom moet het eiland stedelijk worden? Martijn behartigd het standpunt van de CDA: als het idee niet van onderop gedragen wordt dan zijn we er niet mee eens dus gaan we er wat aan doen. Op de vraag uit het publiek waarom opeens nú alles moet worden samengevoegd gaf Martijn als antwoord dat dat de geest van de tijd is. Men verwacht er economische voordelen mee te behalen. Vanuit het publiek werd afgesloten hoe het nu zit met het kierbesluit. De provincie wil namelijk het Haringvliet weer zilt maken. Het punt is alleen dat er dan een zoetwaterkanaal moet worden aangelegd en dat gaat nogal wat kosten met zich meebrengen. De provincie had de kosten beraamd op 35 miljoen euro maar de feitelijke kosten zijn geschat op 250 miljoen euro. Martijn antwoordde hierop dat hij het zeker mee gaat nemen en zich er hard voor wil maken. Dus áls het gebeurt, dan moet er genoeg geld beschikbaar worden gesteld.

Kijk voor enkele foto's in het fotoboek.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina