Hervormde gemeente Middelharnis moet 'bezwaarden' toelaten

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

De Hervormde Gemeente in Middelharnis moet hervormden die buiten de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) willen blijven nog tot 1 oktober 2004 gebruik laten maken van de Dorpskerk. Dat heeft de rechtbank in Utrecht donderdag bepaald in een kort geding dat de tegenstanders van de fusiekerk tegen de PKN-gemeente in hadden aangespannen.

De kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen, waaruit 1 mei de PKN is ontstaan, heeft in Middelharnis en andere plaatsen tot een scheuring in hervormde kring geleid. De Hervormde Gemeente in Middelharnis had de zogeheten bezwaarden vanaf 1 juli 2004 de toegang tot haar kerkgebouw geweigerd. Zij vindt de kerkelijke situatie in Middelharnis te gespannen om in goede harmonie de Dorpskerk te delen.

De rechter billijkt de bezwaren van de Hervormde Gemeente, maar vindt dat de bezwaarden langer de tijd moeten krijgen om naar een andere locatie om te zien. Volgens haar is op de zitting gebleken dat het gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw na 1 mei redelijk is verlopen, "hoewel daaraan mogelijk wat praktische en emotionele bezwaren kleefden''.

Rechter P. Elkhuizen-Koopmans gaf ook een voorlopig oordeel over de juridische geldigheid van de kerkfusie. De 'bezwaarden' betwisten die in een lopende bodemprocedure bij de rechtbank in Utrecht. Volgens de rechter is niet gebleken dat het fusiebesluit in strijd met de interne kerkelijke procedures of het burgerlijk recht zou zijn.

Ook ziet de rechter geen reden om te twijfelen aan het door de kerkelijke rechter bevestigde standpunt van de PKN dat hervormde gemeenten sinds 1 mei 2004 automatisch onderdeel zijn van de PKN en zich niet van het landelijk kerkverband kunnen losmaken. Dat houdt volgens haar in dat de PKN-gemeente in Middelharnis eigenaar is van het kerkgebouw.

De kerkenraad, waarvan toen tweederde van de leden buiten de PKN wilde blijven, had voor 1 mei besloten dat de PKN-getrouwe Hervormde Gemeente en de nog te vormen Hervormde Gemeente in hersteld verband ieder twee diensten per zondag in de Dorpskerk konden houden.

De PKN-gezinde minderheid in de kerkenraad had eerder al de hulp ingeroepen van de zogeheten Commissie voor Bijzondere Zorg. Die is namens de PKN bevoegd om maatregelen te nemen in gemeenten waar de kerkfusie tot verdeeldheid leidt. De Commissie oordeelde dat de verhoudingen in hervormd Middelharnis te zeer verslechterd waren om gezamenlijk gebruik van de kerk mogelijk te maken.

Volgens de bezwaarde hervormden heeft de Commissie echter een werkbare afspraak doorkruist. De rechter oordeelt dat de mogelijk onhoudbare situatie is ontstaan na tussenkomst van de Commissie.

(ANP)

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina