U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Hervormde gemeente Middelharnis moet 'bezwaarden' toelaten

De Hervormde Gemeente in Middelharnis moet hervormden die buiten de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) willen blijven nog tot 1 oktober 2004 gebruik laten maken van de Dorpskerk. Dat heeft de rechtbank in Utrecht donderdag bepaald in een kort geding dat de tegenstanders van de fusiekerk tegen de PKN-gemeente in hadden aangespannen.

De kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen, waaruit 1 mei de PKN is ontstaan, heeft in Middelharnis en andere plaatsen tot een scheuring in hervormde kring geleid. De Hervormde Gemeente in Middelharnis had de zogeheten bezwaarden vanaf 1 juli 2004 de toegang tot haar kerkgebouw geweigerd. Zij vindt de kerkelijke situatie in Middelharnis te gespannen om in goede harmonie de Dorpskerk te delen.

De rechter billijkt de bezwaren van de Hervormde Gemeente, maar vindt dat de bezwaarden langer de tijd moeten krijgen om naar een andere locatie om te zien. Volgens haar is op de zitting gebleken dat het gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw na 1 mei redelijk is verlopen, "hoewel daaraan mogelijk wat praktische en emotionele bezwaren kleefden''.

Rechter P. Elkhuizen-Koopmans gaf ook een voorlopig oordeel over de juridische geldigheid van de kerkfusie. De 'bezwaarden' betwisten die in een lopende bodemprocedure bij de rechtbank in Utrecht. Volgens de rechter is niet gebleken dat het fusiebesluit in strijd met de interne kerkelijke procedures of het burgerlijk recht zou zijn.

Ook ziet de rechter geen reden om te twijfelen aan het door de kerkelijke rechter bevestigde standpunt van de PKN dat hervormde gemeenten sinds 1 mei 2004 automatisch onderdeel zijn van de PKN en zich niet van het landelijk kerkverband kunnen losmaken. Dat houdt volgens haar in dat de PKN-gemeente in Middelharnis eigenaar is van het kerkgebouw.

De kerkenraad, waarvan toen tweederde van de leden buiten de PKN wilde blijven, had voor 1 mei besloten dat de PKN-getrouwe Hervormde Gemeente en de nog te vormen Hervormde Gemeente in hersteld verband ieder twee diensten per zondag in de Dorpskerk konden houden.

De PKN-gezinde minderheid in de kerkenraad had eerder al de hulp ingeroepen van de zogeheten Commissie voor Bijzondere Zorg. Die is namens de PKN bevoegd om maatregelen te nemen in gemeenten waar de kerkfusie tot verdeeldheid leidt. De Commissie oordeelde dat de verhoudingen in hervormd Middelharnis te zeer verslechterd waren om gezamenlijk gebruik van de kerk mogelijk te maken.

Volgens de bezwaarde hervormden heeft de Commissie echter een werkbare afspraak doorkruist. De rechter oordeelt dat de mogelijk onhoudbare situatie is ontstaan na tussenkomst van de Commissie.

(ANP)

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...