Regels landbespuitingen tijdelijk versoepeld

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden heeft besloten om telers die vanwege hevige regenval te maken hebben met een teeltbedreigende situatie, toestemming te verlenen om ook binnen een afstand van 14 meter van de sloot het gewas te laten spuiten met een vliegtuig of helikopter.

 Hiermee wijkt het zuiveringsschap af van het verbod om bestrijdingsmiddelen met een luchtvaartuig binnen 14 meter van een watergang op het gewas toe te passen.

Het zuiveringsschap heeft dit besloten omdat in sommige delen van het beheersgebied grote hoeveelheden neerslag zijn gevallen. Telers kunnen in moeilijkheden komen omdat het land te nat is om er met een veldspuit overheen te kunnen rijden om noodzakelijke bespuitingen ter bescherming van het gewas uit te voeren.

Telers die van de uitzonderingsregeling gebruik willen maken moeten, voordat zij met een vliegtuig gaan spuiten, bij het zuiveringsschap een verzoek indienen. Hierbij moeten zij aantonen dat een bespuiting met een luchtvaartuig noodzakelijk is.

Aan de toestemming verbindt het zuiveringsschap enkele voorwaarden die er voor zullen zorgen dat de emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Voor meer informatie of voor een verzoek om toestemming kunnen telers contact opnemen met de afdeling Lozingen van het zuiveringsschap op telefoonnummer (078) 639 7123.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina