10 miljoen voor waterkwaliteit Grevelingenmeer

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland stellen voor 10 miljoen euro bij te dragen aan het maatregelenpakket om de waterkwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer te verbeteren. Provinciale Staten bespreken het voorstel in januari 2015. Het kabinet besloot in het najaar met de vaststelling van de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer tot deze maatregelen. Zuid-Holland heeft daarvoor een bijdrage toegezegd, die ook in de begroting is gereserveerd. In het GS-voorstel is deze bijdrage onderbouwd.

Getijde en verzilting
Op de Grevelingen komt weer eb en vloed. Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt ook weer eb en vloed. Hierdoor herstelt de waterkwaliteit van beide, momenteel stilstaande en afgesloten, wateren. Dit is een belangrijke impuls voor de versterking van de ecologie in het gebied en daarmee de regionale economie: de verbeterde waterkwaliteit is goed voor de natuur, recreatie en toerisme, landbouw, schelpdierteelt en de kwaliteit van de leefomgeving.

Zuurstofgebrek
Op dit moment komt in de diepere delen van de Grevelingen zuurstofloosheid voor, waardoor het bodemleven afsterft. Dit verschijnsel breidt zich steeds verder uit, ook naar de ondiepere delen van de Grevelingen. De verwachting is dat binnen een aantal jaar de zuurstofloosheid op alle diepten voorkomt. Oorzaak van de zuurstofloosheid is dat het water stil staat. Het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen via een doorlaat in de Brouwersdam is de meest duurzame en degelijke oplossing om de beweging in het water terug te brengen. Hiermee ontstaat tegelijkertijd de mogelijkheid duurzame getijdenenergie op te wekken.

Volkerak-Zoommeer
De ontwerp-Rijksstructuurvisie stelt daarnaast voor de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer te verbeteren door de aanleg van een doorlaat in de Philipsdam. Hierdoor komt vanuit de Oosterschelde beperkt getij terug op het Volkerak-Zoommeer en wordt dit bekken weer zout. Er is dan een alternatieve zoetwatervoorziening via Haringvliet en Hollandsch Diep nodig voor de gebieden die nu zoetwater via het Volkerak-Zoommeer krijgen. Deze alternatieve zoetwatervoorziening wordt beter en efficiënter dan in de huidige situatie omdat de nieuwe aanvoerroute grotere leveringszekerheid en betere waterkwaliteit biedt. Randvoorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeer is dat het zoutlek via de Volkeraksluizen naar het Haringvliet en Hollandsch Diep beperkt blijft. Hiervoor worden maatregelen genomen.

Kosten en baten
De maatschappelijk kosten en baten van deze beide voorstellen zijn voor de Rijksstructuurvisie in kaart gebracht. Het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer levert een positieve balans van kosten en baten op. Voor het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen laat een negatieve kosten-batenverhouding zien. Dit komt omdat gerekend wordt met de huidige situatie van de Grevelingen. De verwachtte verslechtering van de waterkwaliteit van de Grevelingen in de toekomst is niet meegerekend.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Aanrijding met drie voertuigen op N215

Op het einde van zaterdagmiddag 4 juli 2020 vond er op de Langeweg N215 tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge een aanrijding plaats tussen drie voertuigen. Zowel de politie als ambulance...

Rioolonderzoek Goeree-Overflakkee: hoge concentratie amfetamine

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat intensiever inzetten op het voorkómen én aanpakken van drugsgebruik. Onderzoek van het rioolwater heeft voor de gemeente de noodzaak...

Reddingsbrigade verheugd over daling aantal verdrinkingen in 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bericht dat in 2019 76 inwoners van Nederland zijn verdronken, 36 minder dan in 2018 en ook minder dan het twintigjarig gemiddelde (87)....

Raak een reekalf niet aan, hoe lief ook

Goeree-Overflakkee is een reerijk eiland. Er is hier een grote kans om reeën in het wild te zien. Het kan voorkomen dat u een reekalf alleen ziet liggen. Misschien denkt u dat...

Windfonds steunt regionale duurzame doelen met geld dat komt aangewaaid

Voor Stichting Windfonds Krammer was het donderdagavond 25 juni 2020 weer tijd om een aantal organisaties binnen de regio tegoed te doen. Twee keer per jaar doet het fonds donaties om...

Twee gewonden bij ongeval op N59

Op de N59 is zondagmiddag 28 juni 2020 een ongeval gebeurd met twee personenauto’s. Tussen tankstation De Tille en de verkeerslichten bij Den Bommel schampten de auto’s elkaar....

FlakkeeNieuws Radio Podcast week 26 2020

In de nieuwe FlakkeeNieuws Podcast wordt deze keer gesproken over onder andere de sluiting van de Panoramaweg bij De Slikken van...

Auto rijdt haven in van Stellendam

Diverse hulpverleningsdiensten werden zaterdag 27 juni 2020 omstreeks 10:40 uur opgeroepen voor een voertuig te water. Een personenauto was vanaf een parkeerplaats aan de Meester Snijderweg...

Panoramaweg Slikken van Flakkee wegens vandalisme gesloten

De Panoramaweg, de toegangsweg over de Slikken van Flakkee naar het strand, recreatieveld en de steiger, is tot nader order gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door aanhoudende overlast en...

Brand in een bos en bij natuurgebied De Slikken

In een bos bij de Zuidwester in Middelharnis is woensdagavond 24 juni 2020 brand ontdekt. De brandweer werd hiervoor omstreeks 19:30 uur opgeroepen. Om de brand te kunnen blussen moesten...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina