10 miljoen voor waterkwaliteit Grevelingenmeer

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland stellen voor 10 miljoen euro bij te dragen aan het maatregelenpakket om de waterkwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer te verbeteren. Provinciale Staten bespreken het voorstel in januari 2015. Het kabinet besloot in het najaar met de vaststelling van de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer tot deze maatregelen. Zuid-Holland heeft daarvoor een bijdrage toegezegd, die ook in de begroting is gereserveerd. In het GS-voorstel is deze bijdrage onderbouwd.

Getijde en verzilting
Op de Grevelingen komt weer eb en vloed. Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt ook weer eb en vloed. Hierdoor herstelt de waterkwaliteit van beide, momenteel stilstaande en afgesloten, wateren. Dit is een belangrijke impuls voor de versterking van de ecologie in het gebied en daarmee de regionale economie: de verbeterde waterkwaliteit is goed voor de natuur, recreatie en toerisme, landbouw, schelpdierteelt en de kwaliteit van de leefomgeving.

Zuurstofgebrek
Op dit moment komt in de diepere delen van de Grevelingen zuurstofloosheid voor, waardoor het bodemleven afsterft. Dit verschijnsel breidt zich steeds verder uit, ook naar de ondiepere delen van de Grevelingen. De verwachting is dat binnen een aantal jaar de zuurstofloosheid op alle diepten voorkomt. Oorzaak van de zuurstofloosheid is dat het water stil staat. Het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen via een doorlaat in de Brouwersdam is de meest duurzame en degelijke oplossing om de beweging in het water terug te brengen. Hiermee ontstaat tegelijkertijd de mogelijkheid duurzame getijdenenergie op te wekken.

Volkerak-Zoommeer
De ontwerp-Rijksstructuurvisie stelt daarnaast voor de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer te verbeteren door de aanleg van een doorlaat in de Philipsdam. Hierdoor komt vanuit de Oosterschelde beperkt getij terug op het Volkerak-Zoommeer en wordt dit bekken weer zout. Er is dan een alternatieve zoetwatervoorziening via Haringvliet en Hollandsch Diep nodig voor de gebieden die nu zoetwater via het Volkerak-Zoommeer krijgen. Deze alternatieve zoetwatervoorziening wordt beter en efficiënter dan in de huidige situatie omdat de nieuwe aanvoerroute grotere leveringszekerheid en betere waterkwaliteit biedt. Randvoorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeer is dat het zoutlek via de Volkeraksluizen naar het Haringvliet en Hollandsch Diep beperkt blijft. Hiervoor worden maatregelen genomen.

Kosten en baten
De maatschappelijk kosten en baten van deze beide voorstellen zijn voor de Rijksstructuurvisie in kaart gebracht. Het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer levert een positieve balans van kosten en baten op. Voor het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen laat een negatieve kosten-batenverhouding zien. Dit komt omdat gerekend wordt met de huidige situatie van de Grevelingen. De verwachtte verslechtering van de waterkwaliteit van de Grevelingen in de toekomst is niet meegerekend.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina