116 controles uitgevoerd, 34 bekeuringen uitgeschreven

Foto behorende bij 116 controles uitgevoerd, 34 bekeuringen uitgeschreven
Foto behorende bij 116 controles uitgevoerd, 34 bekeuringen uitgeschreven
Foto behorende bij 116 controles uitgevoerd, 34 bekeuringen uitgeschreven
Foto behorende bij 116 controles uitgevoerd, 34 bekeuringen uitgeschreven

In het weekend van zaterdag 24 op 25 juli 2021 heeft Staatsbosbeheer samen met onder andere Rijkswaterstaat en Politie een grote integrale handhavingsactie gehouden op en om de Grevelingen. Op water en op land hebben handhavers meer dan honderd controles uitgevoerd. Er zijn tientallen overtredingen geconstateerd waartegen handhavend is opgetreden. Een drietal schippers ontvingen een vaarverbod (wisselend van 1 tot 4 uur) wegens het varen onder invloed.

Integrale samenwerking
Staatsbosbeheer is samen met Rijkswaterstaat eigenaar en beheerder van het gebied op en om de Grevelingen. In veel situaties wordt gezamenlijk opgetreden. Ook tijdens de handhavingsactie van afgelopen weekend en de voorbereidingen hiervan, is er intensief samengewerkt tussen de beide terreinbeheerders. Daarnaast zijn ook de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Douane en de Nationale Politie aangesloten bij deze integrale actie.

Aandachtspunten
Deze handhavingsactie midden in het hoogseizoen was gericht op een aantal speerpunten. Zo werden alle beschermde natuurgebieden intensief controleert op o.a. rust, overlast, vernielingen, kampvuren, aanwezigheid buiten wegen en paden, niet aangelijnde honden en overige algemene terreinregels. Ook waren de watersporters een aandachtspunt als het gaat om snelvaren, surfen in gesloten gebied en BPR-wetgeving. Een laatste speerpunt was ook de (sport)visserij op en om de Grevelingen waar met verschillende partners op is gecontroleerd.

Bijzonder materieel
Gedurende de actie werden er door de verschillende partijen, voor de Grevelingen bijzonder materieel ingezet. Zo werd de motor van Staatsbosbeheer ingezet om op voor een auto moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen komen en voeren het patrouilleschip van Rijkswaterstaat en de waterscooters van de politie op het Grevelingenmeer. Daarnaast werden RHIB’s en dienstvoertuigen gebruikt en werden er drones ingezet.

Resultaten
Gedurende de actie zijn tientallen controles uitgevoerd. In totaal zijn er 34 proces verbalen uitgeschreven voor o.a. ontbreken van registratieteken op de snelle motorboot, varen met te hoge snelheid, vissen op krabben en het in bezit hebben van een verboden vistuig. Ook werd er een vaarverbod opgelegd aan een drietal schippers welke onder invloed waren van alcohol. Daarnaast is er een controle uitgevoerd waarbij personen circa 70 kg aan oesters voorhanden hadden. De oesters zijn in overleg met de officier van justitie in beslag genomen en teruggezet in het water. Hier zal een proces-verbaal van worden opgemaakt.

Er werd tientallen keren gewaarschuwd voor zaken als niet tonen vaarbewijs, niet voldoende zwemvesten aan boord en wildkamperen. De douane heeft meerder controles uitgevoerd voor het varen met en het hebben van de juiste brandstof (rode diesel) en heeft één monster ter controle opgestuurd en dit zal verder onderzocht worden.

De samenwerkende partijen stellen dat het een geslaagd weekend was, waarbij integraal is gezorgd voor een schoon, stil, heel en veilige Grevelingen. Voor natuur en recreant.

DeltaFiber