12 miljoen te kort voor gemeente Goeree-Overflakkee

Bezuinigen. Je hoort het overal. Zelfs het huidige bezuinigingsproces bij de gemeente Goeree-Overflakkee moet worden aangescherpt. De gemeente heeft zo'n 12 miljoen euro te kort. En daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Dit blijkt uit een schrijven van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Het college zal tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 30 mei 2013 met de raad praten over hoe het tekort kan worden aangepakt. Duidelijk is dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt door de gemeenteraad. De gemeente staat voor de opdracht om de gemeentebegroting structureel sluitend te maken. Dit dient gerealiseerd te zijn met ingang van 2016. Het betreft een ombuigingsoperatie van circa 12 miljoen euro op een totale begroting van circa 106 miljoen euro.

Hoe kan worden bezuinigd?
Met betrekking tot de bestaande budgetten is allereerst intern gekeken naar de mogelijkheden om te bezuinigingen. Het betreft hier het ophalen van de quick wins. Vervolgens is met behulp van een externe adviseur het proces vervolgd door het uitwerken van twee sporen.

  • De resultaten van Spoor 1: analyse van de vaktechnisch financiële mogelijkheden;
  • De resultaten van Spoor 2: een uitwerking van het gemeentelijk wettelijk takenpakket, waarbij wordt aangegeven wat het verschil is tussen het wettelijk minimum en het huidige budget.

Verder zijn in deze rapportage de eerdere resultaten van de opgehaalde quick wins opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 7 mei jongstleden op één uitzondering na ingestemd met alle voorstellen. Dit betekent dat een structurele bezuiniging te realiseren is van € 5 tot € 6 miljoen.

Het vervolgproces
In de Kadernota 2014 worden de resultaten van de geïnventariseerde bezuinigingen opgenomen en voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad deze overneemt, zal de provincie Zuid-Holland de begroting voor 2013 alsnog goedkeuren. Voor het ontvangen van een goedkeurende verklaring voor de begroting van 2014 is het noodzakelijk dat de jaarschijf 2016 van de meerjarenbegroting sluitend is. Dit is nog niet het geval. Het resterende bedrag van € 7 miljoen moet gevonden worden in de discussie met de raad over de strategische kern (Spoor 3), de bedrijfsvoering en de theoretische besparingen uit Spoor 2.

Het college heeft voorgesteld om de raad mee te nemen in een interactief proces om dit te realiseren. Allereerst wordt de gemeenteraad gevraagd een keuze te maken met betrekking tot de autonome taken die tot de strategische kern van de gemeente behoren. Vervolgens ontvangt de raad voorstellen tot het bezuinigen op de taken die niet of minder tot de strategische kern van de gemeente behoren.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina