Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

2,2 miljoen euro voor ontwikkeling platteland Zuid-Hollandse eilanden

Foto

Gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee kunnen dankzij financiële steun van Europa en de provincie Zuid-Holland binnenkort flink investeren in de ontwikkeling van het platteland. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties werkten samen aan een plan om het platteland aantrekkelijker en economisch sterker te maken. De provincie heeft het daarvoor opgestelde LEADER-programma onlangs goedgekeurd, waardoor er 2,2 miljoen euro beschikbaar is gekomen. Naar verwachting zal de uitvoering van start gaan in 2024.

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) is een subsidieprogramma dat specifiek bedoeld is voor het platteland. Het programma gaat uit van de kracht en ideeën van de lokale gemeenschap. Een ander doel is om de samenwerking voor en de innovatie bij plattelandsontwikkeling te bevorderen. De provincie Zuid-Holland vroeg vorig jaar de 4 gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden om LEADER-gebied te worden.

Inmiddels is een samenwerkingsverband opgericht
Partijen op het gebied van natuur, erfgoed, landbouw, recreatie en toerisme van de Zuid-Hollandse eilanden zijn hierin vertegenwoordigd. De betrokken gemeenten en het waterschap hebben het samenwerkingsverband hierbij geholpen en zullen dat ook doen bij de uitvoering

Projecten kunnen bij goedkeuring rekenen op 40% tot 80% financiële ondersteuning
Initiatiefnemers kunnen projecten indienen die gericht zijn op innovatie in de landbouw, ontwikkeling van toeristisch-recreatieve voorzieningen, versterking van water, natuur en landschap en het bevorderen van de leefbaarheid en klimaat.

Wethouder Daan Markwat ziet het LEADER-programma als een mooie kans
“Goeree-Overflakkee is, mede door actieve en innovatieve ondernemers en partijen, volop in ontwikkeling. Deze financiële steun geeft een positieve boost. Dat is ook nodig om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden. De plannen komen van inwoners en ondernemers zelf én we werken ook nog eens goed samen in de regio. Dat vind ik de grote kracht van dit programma.”

Informatieavonden
Om potentiële initiatiefnemers van projecten en andere belangstellenden uitgebreid te informeren over dit programma worden er 3 informatieavonden georganiseerd:

  • op maandag 13 november op Goeree-Overflakkee: Tuinderij Bevelander, Blokseweg 2, Achthuizen;
  • op dinsdag 14 november in de Hoeksche Waard: Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6, Strijen en
  • op donderdag 16 november op Voorne-Putten: Het Klokshuys, Groene Kruisweg 8A in Brielle.

Behalve dat er veel informatie over het programma wordt gegeven is er ook veel gelegenheid tot het stellen van vragen. De avonden starten op 19:30 en eindigen uiterlijk om 22:00 uur (aanmelding wordt op prijs gesteld). Ben je niet in de gelegenheid om naar de bijeenkomst op het ‘eigen’ eiland te komen, ook op een ander eiland bent u van harte welkom.

Voor meer informatie (en aanmelding) kunt u contact opnemen met Wim van Hooff, Leader-coördinator, via e-mail: contact@wimvanhooff.nl of telefoonnummer 06-28971686.