Groei ledental Deltawind helpt de Molenstichting

Foto

De Molenstichting en Deltawind danken hun oorsprong aan dezelfde passie: de wens om de wind te gebruiken als bron van energie. De Molenstichting heeft als belangrijkste doel het erfgoed te bewaren en goed te onderhouden. Voor Deltawind is energieproductie nog dagelijkse kost.

Met de opbrengst hiervan ondersteunt ze de Molenstichting jaarlijks met een donatie. Afgelopen jaar is de donatie gekoppeld aan het aantal nieuwe leden van Deltawind. En dat pakte gunstig uit voor de Molenstichting.

Praktisch elk dorp van belang had vroeger een eigen (koren)molen. Rond 1895 stonden er op het eiland 20 windmolens: 17 korenmolens en 3 poldermolens (watermolens). Hiervan zijn er nu nog 12 korenmolens in draaivaardige staat over. De Molenstichting draagt zorg voor het behoud van deze molens, waarvan er 11 in eigendom zijn van de stichting en 1 in particulier bezit (Molen de Hoop in Ouddorp). Alleen op Molen de Hoop wordt nu nog meel gemalen voor consumptie.

Coöperatie Deltawind is eigenaar van 22 van de moderne windturbines op Goeree-Overflakkee. Hiermee produceert ze voldoende elektriciteit voor alle huishoudens op het eiland. De geproduceerde energie wordt verkocht aan Eneco en Greenchoice, die het doorlevert aan haar klanten.

Eilandbewoners kunnen lid worden van Deltawind. Daarmee steunen ze duurzame energieopwekking en delen ze in de besluitvorming en de winst van de coöperatie. Het belang van duurzame ontwikkeling wordt maatschappelijk steeds breder gevoeld. Misschien is dat een van de reden waarom afgelopen jaar 117 mensen zich hebben aangemeld als nieuw lid. Daarmee was 2010 een bovengemiddeld jaar. Dit resulteert in een sponsorbijdrage aan de Molenstichting van 1.170,- . De waardecheque is donderdag 10 januari overdragen aan Wim Bosdijk, bestuurslid van de Molenstichting.

De Molenstichting organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waarbij de molens centraal staan. Vaste momenten zijn de 2e zaterdag in mei (Nationale Molen- en Gemalendag), 2e zaterdag in juli (Molendag Goeree-Overflakkee), 2e zaterdag in september (Nationale Monumentendag). Meer informatie vindt u op www.gomolens.nl.

Deltawind onderneemt allerlei activiteiten voor leden en niet- leden rondom duurzaamheid en energiebesparing. Wilt u op de hoogte blijven meldt u dan aan voor de nieuwsbrief. Dat kan via de website www.deltawind.nl.

Op de foto staan de heer W. Bosdijk en mevrouw M. Sweep.