Voorbereidingen voor één gemeente in volle gang

De gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee zijn unaniem in hun beslissing en staan volledig achter de gemeentelijke herindeling op Goeree-Overflakkee. De vorming van één gemeente Goeree-Overflakkee komt ten goede aan de dienstverlening aan inwoners en versterkt de positie van het eiland ten opzichte van de Provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Door de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee (waar de gemeente Goedereede formeel deel vanuit maakt, maar niet in is vertegenwoordigd) zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot die ene gemeente Goeree-Overflakkee. Een gesprek met de voorzitter van de stuurgroep, burgemeester Stoop, over de laatste stand van zaken.

In volle gang
"De afgelopen maanden zijn er diverse voorbereidingen getroffen voor de herindeling", zo begint burgemeester Stoop zijn verhaal. "De projectorganisatie is deels opgericht en het plan van aanpak voor de komende twee jaar is opgesteld en wordt op dit moment op onderdelen uitgewerkt. Op verzoek van de gemeenteraden is een projectbegroting in de maak. De verwachting is dat de totale uitvoering van het plan van aanpak maximaal € 4 miljoen gaat kosten. De kosten voor ICT en mogelijke huisvesting zijn hierin nog niet opgenomen, maar zullen binnenkort worden geraamd".

Bij een herindeling bestaat bij inwoners vaak het gevoel dat ‘alles duurder wordt'. Het onderzoek ‘Herindelingen gewogen' (2008) laat zien dat dit in Zuid-Holland bij een aantal herindelingen inderdaad het geval is, maar ook dat bij een aantal herindelingen de kosten voor inwoners juist gedaald zijn. De kosten zijn afhankelijk van de wijze waarop het herindelingstraject wordt uitgevoerd en welke keuzes er worden gemaakt voor de toekomstige gemeente. Daarnaast worden gemaakte kosten om tot een nieuwe gemeente te komen niet in één jaar in de begroting verwerkt, maar is er een afschrijving over meerdere jaren. Ook krijgt de nieuwe gemeente bij de herindeling een gewenningsbijdrage van het Rijk van ongeveer € 12,5 miljoen.

Visie op de nieuwe gemeente
Om keuzes voor een nieuwe gemeente weloverwogen te maken is het van belang om duidelijk te hebben wat voor soort gemeente de nieuwe gemeente moet zijn. "Een extern bureau heeft vorige week de opdracht gekregen om een strategische visie te ontwikkelen voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Het bureau maakt hierbij gebruik van onder andere de toekomstvisies van de vier gemeenten en gaat in gesprek met het maatschappelijk middenveld. Het wordt een interactief traject, waarin verschillende partijen hun inbreng hebben".

Terugblik
De afgelopen jaren is er veel gebeurd. "Wellicht is het voor onze inwoners niet meer helemaal duidelijk hoe de herindelingsprocedure nu precies tot stand is gekomen", aldus burgemeester Stoop. "De vier gemeenten hebben in 2007 een bestuurskrachtonderzoek uit laten voeren. Hieruit bleek dat de gemeenten hun toekomstige opgaven alleen aan kunnen als ze die samen op eilandelijk niveau oppakken".

Na vele overleggen tussen de vier gemeentebesturen, kwam het niet tot een gezamenlijke duurzame en toekomstbestendige oplossing. Gedeputeerde Staten gaven daarom de commissie Schutte de opdracht om te adviseren hoe er één gemeente op Goeree-Overflakkee kon worden gevormd.

Op verzoek van de vier gemeentebesturen beschreef de commissie in haar rapport twee varianten: de vorming van één gemeente Goeree-Overflakkee en een samenwerkingsmodel van één ambtelijke organisatie en vier zelfstandige gemeentebesturen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek vond de commissie Schutte één gemeentelijke herindeling de meest geschikte oplossing voor Goeree-Overflakkee. Drie van de vier gemeentebesturen hebben halverwege 2009 met dit advies ingestemd. Vervolgens is het formele herindelingstraject gestart met het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland als uitkomst en als definitief advies aan de regering.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina