Aanbrengen zand voor het strand Brouwersdam tijdelijk onderbroken

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen 2,5 maand meer dan de helft van de geplande 500.000 m3 nieuw zand aangebracht op het het strand van de Brouwersdam. Het overige zand volgt in het voorjaar van 2016.

Door het slechte weer van de afgelopen weken is de Brouwersdam van minder zand voorzien dan gepland. Omdat er, in het kader van de natuurbeschermingswet, tussen 15 december en 1 april niet gewerkt of gevaren mag worden tussen de Middenplaat en Brouwersdam, wordt het werk onderbroken en naar verwachting in april 2016 weer voortgezet.

In de periode waarin niet gewerkt wordt, is er geen materieel op het strand aanwezig. Op de dijk kunnen enkele buizen blijven liggen. Recreanten kunnen het nieuwe deel van het strand gewoon gebruiken.

Door het opspuiten van nieuw zand wordt het recreatiestrand van de Brouwersdam breder en hoger en blijft het zo'n 10 jaar langer in stand. Geleidelijk verspreidt het zand zich breder over het Deltagebied en groeit de kust hierdoor mee met de zeespiegel. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee en gaan veiligheid en recreatie hand in hand.

Samenwerking door slim om te gaan met zand
Door samenwerking tussen diverse partijen is deze suppletie mogelijk geworden.

  • Op de Kop van Schouwen wordt er in 2016 éénmalig geen zand aangebracht vanwege een natuurherstelproject. Hierdoor wordt er zand uitgespaard. Er is voor gekozen dit zand elders langs de kust van Schouwen in te zetten. De Brouwersdam had als locatie de voorkeur.
  • Daarnaast is er vanuit Rijkswaterstaat zand beschikbaar om de hele Nederlandse kust te laten meestijgen met de zeespiegel. Een deel van dit zand wordt ingezet bij de Brouwersdam.
  • Omdat er voor Rijkswaterstaat meerkosten zijn om zand op het strand van de Brouwersdam aan te brengen, dragen de lokale ondernemers, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland en Zuid-Holland bij in de kosten.

Door deze samenwerking en het slim omgaan met zand wordt het recreatiestrand op de Brouwersdam groter, ontwikkelt en herstelt de natuur zich op de Kop van Schouwen (Natura2000 gebied) en blijft de Deltakust veilig.