Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Aandacht gemeente voor dalende vaccinatiegraad

Foto

Het college van burgemeester en wethouders heeft schriftelijke vragen van D66 over de vaccinatiegraad op het eiland beantwoord. Gemeenteraadslid Jeffrey Verlegh van D66 wilde graag weten wat de meest actuele cijfers zijn met betrekking tot de vaccinatiegraad voor deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma van kinderen op Goeree-Overflakkee. Dit naar aanleiding van een bericht waarin de GGD Rotterdam-Rijnmond zorgen uitte over de lage vaccinatiegraad en uitbraken van verschillende infectieziekten in de hele regio.

De complete cijfers voor 2023 voor Goeree-Overflakkee zijn op dit moment nog niet compleet, daarom heeft de gemeente voor het antwoord gebruikgemaakt van cijfers over het jaar ervoor. In 2022 waren de vaccinatiegraden op Goeree-Overflakkee deels boven het landelijk gemiddelde en deels eronder. Alle vaccinatiegraden op het eiland lagen in 2022 onder de 90%, in tegenstelling tot voorgaande jaren.

Daling
De zuigelingenvaccinaties zijn fors gedaald, maar voor de jongste zuigelingen minder dan het landelijke gemiddelde. Vaccinaties voor oudere baby's en peuters vertonen een grotere daling dan landelijk, met name voor bof, mazelen, rode hond en meningokokkenvaccinatie.
Ook de vaccinatiegraden onder schoolkinderen liggen onder het landelijk gemiddelde, met uitzondering van de HPV-prik. In 2022 haalden veel minder meisjes de HPV-vaccinatie dan het jaar ervoor. De vaccinatiegraad tegen kinkhoest, gegeven aan zwangere vrouwen, is in 2022 flink gestegen en vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde.

D66 wilde ook weten wat er door het RIVM, de Rijksoverheid, het CJG, de GGD en de gemeente gezamenlijk wordt gedaan om de vaccinatiegraad op Goeree-Overflakkee te verhogen. De gemeente antwoordt dat er geen specifieke aanpakken zijn voor Goeree-Overflakkee. Wel is er zowel landelijk als regionaal aandacht voor de dalende vaccinatiegraden. Regionaal bundelen alle gemeenten de krachten.

Afstemming
De gemeente geeft aan zeker positief te staan tegenover een groepsgerichte aanpak. Er is een goede afstemming tussen de afdeling communicatie van de gemeente en de afdeling communicatie van de GGD. Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond maakt elk jaar een stimuleringsplan om de vaccinatiegraad te verhogen. Het stimuleringsplan voor 2024 kan elk moment worden goedgekeurd. Dat gaat dan ook voor Goeree-Overflakkee werken.

De gemeente onderneemt ook in de dienstverlening extra maatregelen om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan. Bij elk contactmoment met ouders of kinderen wordt gekeken naar de vaccinatiestatus en worden de ontbrekende vaccinaties nogmaals aangeboden. Ook wordt tijdens consulten het belang van het rijksvaccinatieprogramma besproken. Wanneer ouders twijfelen over vaccineren, biedt het CJG een aanvullend consult om hier uitgebreid met ouders over in gesprek te gaan. Op deze manier kunnen ouders hun zorgen delen en worden hun vragen beantwoord. Ook is er de mogelijkheid om af te wijken van het vaccinatieschema, bijvoorbeeld om die te spreiden of om later te starten.