Aangepast strooiregime provinciale wegen

De provincie Zuid-Holland heeft vanaf Tweede Kerstdag het strooiregime aangepast in het landelijk gebied. De provincie werkt hierbij samen met andere wegbeheerders om te voorkomen dat er een landelijk zouttekort ontstaat. Op veelgebruikte wegen die een belangrijke doorstroomfunctie hebben, strooit de provincie volledig. Op overige provinciale wegen in het landelijk gebied en bijbehorende parallelwegen en fietspaden wordt beperkt gestrooid.

De provincie plaatst attentieborden en tekstkarren langs wegen waar het beperkte strooiregime geldt. Deze borden en karren waarschuwen de weggebruikers voor gladheid.

NDW+netwerk
Om te bepalen voor welke wegen een beperkt strooiregime geldt, maakt de provincie gebruik van het NDW+netwerk. NDW staat voor Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Alle wegbeheerders in Nederland hebben daarin gezamenlijk bepaald welke wegen de hoogste prioriteit hebben wanneer er een zouttekort dreigt. Verschillende criteria liggen ten grondslag aan het NDW+netwerk, waaronder doorstroming, veiligheid en of de vraag of de weg deel uitmaakt van een calamiteitenroute.

Landelijk gebied
Het landelijk gebied van de provincie Zuid-Holland beslaat de volgende gebieden: Goeree Overflakkee, Voorne Putten, Hoekse Waard, Alblasserwaard, Krimpenerwaard en Aar en Veenstreek.

Stedelijk gebied
Voor het stedelijk gebied in de provincie Zuid-Holland geldt geen beperkt strooiregime: daar wordt op alle wegen volledig gestrooid.