Actieplan Jeugdwerkloosheid 2010 op Goeree-Overflakkee

Donderdag 25 februari 2010 hebben de verantwoordelijke wethouders van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee het actieplan Jeugdwerkloosheid 2010 Regio Rijnmond ondertekend. Dit deden zij samen met 21 andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Met het actieplan willen de gemeenten gezamenlijk de werkloosheid onder jongeren aanpakken. Voor de uitvoering van het actieplan is extra geld nodig. Het gaat daarbij om circa 6 miljoen euro voor 2010. Dit extra geld is inmiddels toegezegd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de regio Rotterdam-Rijnmond zetten de gemeenten, het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), de ROC's  (Regionale Opleiding Centra) en andere regionale partners dit jaar extra in op de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Jongeren worden verhoudingsgewijs het hardst getroffen door de economische crisis. De jeugdwerkloosheid in de regio is het afgelopen jaar met ruim 50% opgelopen. In het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2010 Regio Rijnmond staan diverse maatregelen om de extra inzet in concrete acties te vertalen.

Een aantal acties heeft betrekking op het nemen van preventieve maatregelen. Zo wordt dit schooljaar ingezet op extra loopbaanbegeleiding van 3000 eindexamenkandidaten van het MBO. Een ander deel van de acties heeft betrekking op het vervullen van extra leerwerkplekken, zoals 150 extra plekken in sectoren als de techniek, de zorg en het transport, en het extra begeleiden van 100 jongeren bij het starten van een eigen onderneming. Daarnaast heeft een deel van de acties betrekking op een verbetering van de voorlichting aan jongeren en werkgevers over de mogelijkheden van stages en leerwerkbanen. Door de inzet van bijvoorbeeld een online servicedesk worden jongeren betrokken bij de uitvoering van de verschillende acties.

Het actieplan Jeugdwerkloosheid loopt samen met de uitvoering van de Wet investeren in jongeren (wet WIJ). Op grond van deze wet hebben jongeren tot 27 jaar recht op een zogenaamd 'werk-leeraanbod' van de gemeente. De gemeente is verplicht om alle werkloze jongeren te helpen met het vinden van een baan. Wanneer dit voor de jongeren noodzakelijk blijkt, kan aan hen ook een inkomensvoorziening worden toegekend.

Voor meer informatie over het actieplan kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling Sociale Zaken van één van de gemeenten. Kijk voor de contactgegevens op de website van uw gemeente. Dirksland: www.dirksland.nl, Goedereede: www.goedereede.nl, Middelharnis: www.middelharnis.nl, Oostflakkee: www.oostflakkee.nl.