Afscheid van vrijwillige koster Lukaskapel

Na een tomeloze inzet gedurende 31 jaren als vrijwillige koster van de Lukaskapel in Sommelsdijk heeft Hans de Keizer samen met zijn vrouw Anneke tijdens een van de laatste kerkdiensten in De Goede Ree afscheid genomen van dit mooie werk. In diverse toespraken werd aandacht besteed aan de warme en hartelijke betrokkenheid van dit echtpaar bij de geestelijke zorg voor de bewoners van voormalig verpleeghuis De Samaritaan en gedurende de laatste twee jaar in De Goede Ree en de tijdelijke voorziening in de Westplaat.

Duidelijk werd dat ze dit mooie werk met veel liefde en heel graag gedaan hebben, gehoor gevend aan de opdracht van Jezus in Mattheus 25 om Hem te volgen door goed te doen aan "de minste van de broeders".