Afscheid voorzitter De Jonge Spartaan

Op vrijdag 2 november 2012 was de jaarlijkse ledenvergadering van voetbalvereniging De Jonge Spartaan. De goed bezochte vergadering had een traditioneel aantal interessante zaken op het programma staan. Het bestuur heeft weer verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Naast het jaarverslag en het financiële verslag en de begroting voor het komende jaar en het besluit om als goede doel volgend seizoen de Voedselbank te steunen uit de opbrengst van de Club van 15/50 was het agendapunt "Benoeming bestuursleden" dit keer een bijzonder punt.

Naast de benoeming van twee nieuwe bestuurleden, die ondertussen al binnen het bestuur werkzaam waren, en de herbenoeming van twee herkiesbare bestuursleden kwam aan de orde het aftreden van de voorzitter van het eerste uur: John Troost. Al sinds de oprichting vervulde John Troost zijn functie met verve. Aan heel veel werkzaamheden heeft John zijn steentje bijgedragen en hij heeft daarin een vaak niet te onderschatten rol in gehad: trekkersrol in het zoeken naar een geschikte plaats voor- en het realiseren van het voetbalcomplex, visie op de toekomst, inbreng in het jeugdvoetbalbeleidsplan.

Toch staan deze projecten in schril contrast met andere bezigheden waarbij hij allemaal betrokken was. John was niet bepaald een 'dure pakken voorzitter'. Ook was hij regelmatig te zien in kluskleding. Zijn zakelijke aanpak heeft vooral zijn vruchten afgeworpen bij het tot stand komen van de kantineloods op De Zuidwester, het aanschaffen en afbouwen van de kantine op De Zuidwester, het bemiddelen tot het krijgen van speelvelden op de Edison, het verkrijgen van nog meer velden op de Edison, het vergroten van onze kantine op de Edison, aanschaffen lichtmasten, meubilair, onderhandelen op het gebied van financiële verplichtingen, enzovoort. Van grondwerker tot inkoper, van schilder tot elektricien, niets was hem vreemd.

Dit zijn dan nog slechts enkele van de vele taken die John op zich genomen heeft. In vele verenigingen is de voorzitter een bestuurder die vooral goed moet kunnen delegeren. John is echter net zoveel een doener als een bestuurder. Hij kan het maar moeilijk verdragen als er iets fout gaat binnen de vereniging of niet loopt zoals gewenst.

"We kunnen wel met zekerheid stellen dat, daar waar De Jonge Spartaan nu staat, zijn inbreng en toegevoegde waarde heel groot is geweest." Na een boeiende toespraak van vicevoorzitter Jan van der Welle stelde het bestuur voor om John de titel erevoorzitter toe te kennen. De aanwezigen steunden dit voorstel door middel van een staande ovatie.

Vermeld dient ook nog te worden dat twee leden van De Jonge Spartaan gehuldigd werden als Spartaanse Ridder vanwege hun grote inzet voor de vereniging. Dit waren Marijn Nagtzaam (verzorger, organisator) en Huug van den Nieuwendijk (harde werker op allerlei gebied, vooral achter de schermen).

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina