Afspraken over verbeteren waterkwaliteit Grevelingen

logo_provincieHet ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland en de waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta en Brabantse Delta hebben afspraken gemaakt voor het terugbrengen van getij op de Grevelingen en het zout van het Volkerak-Zoommeer in combinatie met de noodzakelijke zoetwatervoorziening ('eerst het zoet, dan het zout'). Afgesproken is de planning en financiering van de maatregelen nader uit te werken.

De afspraken voor het terugbrengen van het getij en het in stand houden of verbeteren van de zoetwatervoorziening zijn vastgelegd in twee bestuursovereenkomsten en worden voorbereid in het 'programma Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer'. De bekostiging van het programma, waarvan de kosten worden geraamd op 168 miljoen euro, is nog niet rond, maar met deze overeenkomsten wordt wel een eerste stap gezet. De drie provincies zeggen toe om gezamenlijk 20 miljoen euro bij te dragen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal zich inspannen voor een bijdrage van 30 miljoen euro. Verder worden Europese subsidiemogelijkheden benut en wordt bekeken hoe private partijen kunnen bijdragen.

Waterkwaliteit
In de Grevelingen breiden zuurstofarme waterlagen zich steeds verder uit en het Volkerak-Zoommeer heeft last van blauwalgenplagen. In de Ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer die in oktober is vastgesteld heeft het Rijk aangegeven dat er geen zicht is op autonome verbetering van de waterkwaliteit van de Grevelingen. Het terugbrengen van getij via een doorlaat in de Brouwersdam biedt de meest duurzame oplossing voor deze problematiek.

Het Volkerak-Zoommeer heeft al vele jaren last van onder meer blauwalgenplagen. De afgelopen jaren is sprake van een lichte verbetering van de waterkwaliteit door onder andere de vestiging van de Quaggamossel, maar het is onduidelijk of deze kwaliteitsverbetering zich doorzet. In 2014 was er bijvoorbeeld toch weer sprake van blauwalgenplagen. De waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer kan duurzaam worden verbeterd door de aanleg van een doorlaat in de Philipsdam. Hierdoor komt vanuit de Oosterschelde beperkt getij terug op het Volkerak-Zoommeer en kan dit bekken weer zout worden. Voordat het zover is moeten eerst maatregelen worden genomen waarmee de zoetwatervoorziening voor deze regio wordt gegarandeerd, want de afspraak is: eerst het zoet, dan het zout!

Impuls regionale economie
Een duurzame verbetering van de waterkwaliteit zien de partijen als een belangrijke impuls voor de versterking van de regionale economie en de ecologie in het gebied en daarmee de regionale economie. Met de afspraken ontstaan concrete mogelijkheden om samen met marktpartijen en gebruikers de maatregelen te realiseren. De verbeterde waterkwaliteit is goed voor de landbouw, natuur, recreatie en toerisme, schelpdierteelt en de kwaliteit van de leefomgeving.

Financiering en planuitwerking
De voorbereiding van het voorgenomen 'Programma ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer' gebeurt in verschillende fasen. Elke fase wordt afgerond met een gezamenlijk besluit over de voortzetting van het programma. Door deze stapsgewijze werkwijze blijven risico's beperkt. Met de ondertekening start de voorbereidingsfase: in deze fase moet de bekostiging van het programma rond komen en wordt een private partij geselecteerd die de planuitwerking (en in een latere fase de uitvoering) van de maatregelen ter hand zal nemen. Ook voor de nodige zoetwatermaatregelen zullen samenwerkingsovereenkomsten moeten worden gesloten. De regionale partijen werken deze afspraken verder uit.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cli├źntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina