Agenten surveilleren extra op gevaarlijk verkeersgedrag

Foto

In 2020 waren er op Goeree-Overflakkee 4 verkeersdoden te betreuren en 79 gewonden na een aanrijding. Daarnaast vonden er ook nog 364 geregistreerde ongevallen plaats. Deze cijfers betreffen dus alleen het eiland. Reden genoeg voor de agenten van het basisteam Haringvliet om in de eerste maanden van 2021 extra te surveilleren op gevaarlijk en ongewenst verkeersgedrag.

Het verkeersgedrag is regelmatig een van de onderwerpen die burgers bij de politie melden. Hard rijden, gevaarlijk inhalen, rijden zonder helm, crossen op de openbare weg etc. Vaak gedragingen die de overige weggebruikers in gevaar brengen. Het eiland kent veel dijken, bochten en drukke doorgaanswegen. Allemaal ingrediënten die oproepen tot nadenken als je achter het stuur zit. Geen enkele agent wil de melding krijgen om naar een ernstig ongeval te moeten gaan, om vervolgens nabestaanden te moeten informeren, aldus de politie op Facebook.

In de eerste maanden van 2021 is er door agenten extra gesurveilleerd zowel zichtbaar als onzichtbaar om verkeersdeelnemers, die de regels aan hun laars lapten, te bekeuren. Naast de bekeuringen zijn er ook verschillende gesprekken gevoerd waarbij het rijgedrag onderwerp van gesprek was.

In totaal zijn 127 processen-verbaal uitgeschreven. 8 personen reden 40 km harder dan toegestaan. 13 bestuurders reden 30 km te hard. 3 moesten direct hun rijbewijs inleveren. Ook het niet mobiel bellen achter het stuur en het dragen van de gordel lijkt nog geen gewoon goed, 16 in totaal. Dat een doorgetrokken streep niet overschreden mag worden kwam 6 bestuurders op een boete te staan. Allemaal overtredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Ook in de komende maanden zal er extra worden gesurveilleerd.