Alcoholpromillage voor schippers verlaagd

Het kabinet heeft, op voorstel van staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat, besloten de alcohollimiet voor schippers te verlagen van 0,8 naar 0,5 promille. Dit promillage gold al voor de internationale Rijn en wordt nu uitgebreid naar de overige wateren. De maatregel gaat gelden voor beroepsschippers én recreatievaarders, zoals zeilers en bestuurders van snelle motorboten.

Met de gelijkschakeling van de alcohollimiet voor alle vaarweggebruikers wil de staatssecretaris ervoor zorgen dat personen scherp en alert zijn als zij een vaartuig besturen. De Nederlandse regels worden hiermee in overeenstemming gebracht met omringende landen. De maatregel gaat naar verwachting rond de zomer van 2009 in.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.