Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Antwoorden over vies en kapot sanitair rondom Grevelingenmeer

Foto

Het college van B&W heeft de schriftelijke vragen van de fractie van D66 over toiletgebouwen rondom De Grevelingen beantwoord. D66 stelde de vragen op 22 mei 2024 naar aanleiding van een artikel in PZC over de openbare toiletten.

Dat artikel meldt dat waterrecreanten erg tevreden zijn over het Grevelingenmeer, met uitzonderling van het sanitair. Dat is vaak erg vies of kapot. In het stuk gaat het vooral over de toiletten aan de Zeeuwse kant, maar dat geldt ook voor die op Goeree-Overflakkee. Beheer en onderhoud van de toiletten is ondergebracht bij Staatsbosbeheer. Dat wil het beter doen, maar heeft te kampen met vandalisme en gebrek aan geld.

Pot geld
De gemeentes Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland beheren via het Bestuurlijk Overleg Grevelingen een pot geld die is bedoeld voor investeringen om een kwaliteitsimpuls te geven aan het gebied. Jeffrey Verlegh van D66 wilde weten of er plannen bestaan om de toiletgebouwen te vernieuwen. Het College antwoordt dat Staatsbosbeheer, in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Grevelingen, bezig is met een onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van de voorzieningen in het gebied, waaronder de toiletgebouwen.

Daarbij is verschil tussen de toiletten op de eilanden en de toiletten op het vasteland. Op de eilanden is namelijk geen waterleiding, elektriciteit en riolering. Daarvoor vallen mogelijkheden af. Uit verschillende pilots in Nederland blijkt dat er hoe dan ook geen enkele optimale oplossing is. Het is de bedoeling om gedurende de zomerperiode te komen tot een voorstel voor de vervanging of renovatie van de toiletvoorzieningen. Uitvoering daarvan is afhankelijk van snelheid van het verkrijgen van vergunningen, maar dat wordt waarschijnlijk in 2025 afgerond. Dit geldt ook voor de toiletten op de Brouwersdam en de Grevelingendam.

Gebruikers
Fractie D66 wilde ook weten of de gebruikers van de toiletten, ondernemers, watersporters en recreanten bij het onderzoek worden betrokken. Het College antwoordt dat, door de complexiteit van het vraagstuk en de beperkte oplossingsmogelijkheden, tot op heden de individuele gebruikers nog niet betrokken zijn bij het onderzoek. Wel wordt de Natuur- en Recreatie Advies Commissie (NRAC), waarin gebruikers van De Grevelingen zitten, op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek. Uiteindelijk worden de mogelijke oplossingen dan ook getoetst.

Tenslotte wilde D66 weten of er voldoende middelen zijn begroot voor het opknappen of vernieuwen van het sanitair. Het antwoord van B&W is dat er, naast een voorziening voor groot onderhoud, ook een ontwikkelfonds bestaat, waarin een budget van € 300.000 voor renovatie of nieuwbouw van toiletgebouwen is opgenomen.