Bedrijventerreinen Stellendam KVO-B certificaat

Foto

Op 19 februari 2013 is in Stellendam, bij Kenbri Fire Fighting, het convenant voor het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen (KVO-B) ondertekend. De bedrijventerreinen Deltahaven binnen en buiten en Korteweg in Stellendam voeren nu het keurmerk, dat is verkregen door het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid.

De ondertekening werd verricht door de participerende partijen, waaronder de gemeente Goeree-Overflakkee, Politie Rijnmond, Veiligheidsregio Rijmond, Flakkeese beveiligingsdienst, NVD en Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam (SBBS).

Sinds de oprichting van SBBS in januari 2011 is in samenwerking met MKB-Nederland en genoemde partijen hard gewerkt aan het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen (KVO-B). De samenwerking zorgt er voor dat de betrokken organisaties hun inspanningen voor veiligheid zó op die van de anderen afstemt dat zij elkaar versterken. SBBS is opgericht na de invoering van de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ), waaruit de beveiliging van de bedrijventerreinen in Stellendam is voortgekomen. De BIZ was een initiatief van Ondernemersvereniging Goedereede.

Het KVO-B wordt toegekend wanneer voor de veiligheid op een bedrijventerrein aan bepaalde criteria wordt voldaan. De criteria betreffen structurele samenwerking tussen ondernemers en lokale overheid, het analyseren en in kaart brengen van de veiligheidsproblematiek en het opstellen van een activiteitenplan waarin doelstellingen, verbeteracties en maatregelen zijn opgenomen. Daarnaast dient te worden voldaan aan een periodieke evaluatie ter beoordeling of doelstellingen worden gehaald en afspraken en acties worden nagekomen.

Voor de bedrijven, gevestigd op genoemde terreinen, betekent het certificaat een upgrade voor het bedrijventerrein, hun vestiging en faciliteiten op het gebied van beveiliging. De praktijk van KVO-B laat zien dat betere en meer veiligheid op een bedrijventerrein haalbaar en betaalbaar is: de betrokken partners kunnen meer doen met dezelfde inspanningen en voor hetzelfde geld. Dat komt omdat ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zijn mogelijkheden op die van de anderen afstemt. In het KVO-B blijven dus de verantwoordelijkheden op de juiste plaats: de ondernemer is verantwoordelijk voor de veiligheid op het bedrijventerrein. Daar waar die twee verantwoordelijkheden elkaar ontmoeten liggen kansen voor winst. Het KVO-B geeft een structuur om die winst te pakken en duurzaam samen te werken aan veiligheid.

Het KVO-B certificaat is twee jaar geldig. Wanneer het certificaat verloopt kan hercertificering worden aangevraagd.

DeltaFiber