Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Belang van Spoedeisende hulp voor de leefbaarheid in de regio is groot

Foto

De SEH van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is in de wijde omtrek de enige plek waar inwoners van Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland 24/7 terecht kunnen voor spoedzorg binnen de 45 minuten norm. De plannen die minister Kuipers heeft, kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de toegankelijkheid tot acute zorg voor de inwoners. Reden voor politieke partijen om een motie in te dienen tegen eventuele sluiting van de SEH. Tegelijkertijd werd een petitie gestart met eenzelfde oproep, die massaal ondertekend werd.

Koos Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van CuraMare: “In een gebied dat zo uitgestrekt is als het onze is snelle toegang tot zorg in geval van spoed van vitaal belang voor de inwoners én voor het voortbestaan van het ziekenhuis. Onze Spoed Eisende Hulp (SEH) speelt daarmee een belangrijke rol in de leefbaarheid van de regio. We voelen ons enorm gesteund door de lokale politiek en zijn blij verrast door de steun van de bevolking. Sinds de plannen van Kuipers bekend werden, zijn we achter de schermen in gesprek met betrokkenen om duidelijk te maken dat de acute zorg hier niet weg kán. Deze betrokkenheid van lokale politiek en inwoners helpt ons om onze boodschap, het belang om onze SEH open te houden, uit te dragen.”

De oproep van de lokale politieke partijen vond hun weg naar Den Haag. In november 2022 vond er een debat plaats in de Commissie Acute Zorg waarin vraagtekens werden gezet bij de plannen. Minister Kuipers deed de toezegging nog eens goed naar de plannen te kijken en met een aangepast voorstel te komen. Met als belofte: Er worden geen oude schoenen weggegooid voordat er overeenstemming is over de nieuwe schoenen. Het nieuwe voorstel van Kuipers zal – hoogstwaarschijnlijk – najaar 2023 behandeld worden in de Tweede Kamer.

Gesteund door bevolking en lokale politiek
Koos Moerland is voorzichtig optimistisch: “Dat nu ook de landelijke politiek op de hoogte is van onze boodschap, is een mooie eerste stap. Toch houd ik graag een slag om de arm en moeten we blijven herhalen hoe belangrijk onze SEH is voor de zorg en de leefbaarheid van deze regio. De plannen van minister Kuipers kunnen weliswaar op veel kritiek rekenen, zowel in de politiek als vanuit de zorg, maar ze zijn nog niet van tafel. Dus we blijven ons hard maken om ervoor te zorgen dat de volledige acute zorgketen, inclusief Spoed Eisende Hulp, intact blijft. Wij hebben ons altijd ingespannen voor goede zorg en gaan het nu niet laten gebeuren dat de SEH als belangrijk onderdeel van onze levensreddende voorzieningen verdwijnt.”