Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Actie Lionsclub levert 1035 pakken koffie op voor voedselbank

Foto

Leden van Lionsclub Goeree-Overflakkee overhandigden donderdag 14 maart 2024, 1035 pakken Douwe Egberts koffie aan de Voedselbank. Met dank aan de inwoners van Goeree-Overflakkee voor de donatie van de DE-punten en alle supermarkten die de ruimte hebben gegeven om de verzamelboxen voor de punten in hun winkel te plaatsen.

Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee heeft verschillende doelstellingen. Het belangrijkste doel is medeburgers in Goeree-Overflakkee, die door omstandigheden onvoldoende voedsel of kleding kunnen kopen, wekelijks van een voedselpakket te voorzien. Andere doelstellingen zijn het terugdringen van de vernietiging of verspilling van voedsel en een bijdrage leveren aan het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement van de cliënten.

Elke Lionsclub kiest zijn eigen projecten. Veel clubs zetten zich in voor lokale doelgroepen, zoals kwetsbare jongeren of mensen met een beperking. Vaak kiezen ze projecten die in het verlengde liggen van de internationale kernthema's: honger, blindheid en oogziekten, kinderkanker, duurzame leefomgeving, diabetes, jeugd, hulp bij rampen en humanitaire hulp.

Lions nemen initiatief, stimuleren, organiseren en brengen partijen bij elkaar. Ze organiseren niet alleen acties om geld in te zamelen, maar steken ook de handen uit de mouwen, alles onder het motto: Lions helpen!