Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Minister schrijft College over radarpost vuurtoren Ouddorp

Foto

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft gereageerd op het besluit om de vuurtoren Westhoofd te Ouddorp vanaf 1 januari 2024 niet langer te bemensen. De vuurtoren, een markant baken en een deel van de maritieme geschiedenis van Ouddorp, zal niet langer verkeersinformatie verstrekken vanwege de noodzaak van kostbare vervanging van systemen.

De minister benadrukt dat hoewel deze dienstverlening wordt stopgezet, de veiligheid van scheepvaart nog steeds gewaarborgd blijft door andere bronnen van informatie en onderhoudsmaatregelen. Echter, de gemeente Goeree-Overflakkee en andere lokale belanghebbenden voelen zich buitenspel gezet in het besluitvormingsproces.

De zorgen leidden zelfs tot een motie in de Tweede Kamer, die op 30 januari 2024 werd aangenomen. De motie roept op tot een onafhankelijke evaluatie van de sluiting van de vuurtoren, in samenwerking met regionale partners, om te beoordelen of de sluiting gerechtvaardigd is en hoe eventueel verloren diensten kunnen worden vervangen.

De minister geeft in een brief aan het college dat er binnenkort contact zal worden opgenomen met de gemeente Goeree-Overflakkee om de invulling van deze motie te bespreken. Hij benadrukt ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de veiligheid in het Slijkgat te waarborgen en belooft nauwere samenwerking en betrokkenheid in de toekomst.