Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Project Samen voor de Patrijs van start

Foto

De patrijs is een beschermde inheemse vogel die van nature voorkomt rondom akkerland, afgewisseld met ruige dijken, slootranden en houtwallen. Door veranderingen in hun leefgebied nemen de aantallen van deze vogel dramatisch snel af. Om die reden is het project 'Samen voor de Patrijs' opgezet, waarin verschillende groene partijen samenwerken om een betere leefomgeving voor de patrijs te creëren.

Bloemdijken
De patrijs was een algemeen voorkomende vogel, maar tegenwoordig wordt deze soort slechts nog op enkele dijken op het eiland in kleine aantallen waargenomen. Ze maken vooral gebruik van de oude zeedijken, die ook wel bekend staan als de 'bloemdijken' van Goeree-Overflakkee. Deze dijken vormen een netwerk van ecologische verbindingszones en zijn dus belangrijk voor de biodiversiteit op het eiland.

Een beter leefgebied
In het optimale leefgebied van de patrijs moet aan alle behoeftes van de soort kunnen worden voldaan. De ideale leefomgeving is een landschap met halfopen structuren waar voldoende nestgelegenheden en schuilplaatsen aanwezig zijn. Ook moet er voldoende voedsel beschikbaar zijn voor zowel volwassen patrijzen als kuikens en jonge patrijzen. Tot slot is het van belang dat er voldoende rust in het gebied is, zodat de patrijzen niet verstoord of verjaagd worden.

Werkzaamheden
Voor het beschermen van de rust in het kwetsbare leefgebied worden bestaande rasters vernieuwd en eerder verwijderde rasters teruggebracht. Dit heeft geen verdere gevolgen voor recreatie, aangezien deze bloemdijken al afgesloten waren voor het publiek. Na het broedseizoen zal het leefgebied verder verbeterd worden. Zo zullen er voedselstroken, open stukken, schuil- en nestgelegenheden worden aangebracht.

Het project 'Samen voor de Patrijs' is een gezamenlijk initiatief van Staatsbosbeheer en Cees van Duijn, eigenaar van de Onwaard, waar patrijzen broeden. Verder wordt er samengewerkt met het Collectief ZHE en het NLGO om een betere leefomgeving voor de patrijs te creëren. Dit project is gefinancierd door de Subsidieregeling Groen van Provincie Zuid-Holland.