Bestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden ter inzage

logo_goeree-overflakkeeHet voorontwerp bestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden ligt met ingang van 17 september 2015 voor een periode van zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de beschermde stads- en dorpsgebieden in Goedereede, Middelharnis en Sommelsdijk.

De begrenzingen van de plangebieden zijn door de rijksoverheid bepaald. Voor de historische kern van Goedereede vond dit in 1972 plaats. De historische kernen van Middelharnis- en Sommelsdijk zijn in 2000 als beschermd dorps- en stadsgebied aangewezen.

Waarom een nieuw bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft voor alle percelen binnen het plangebied aan waarvoor het mag worden gebruikt en wat er mag worden ge- of verbouwd. Het huidige bestemminsplan voor de kernen van Middelharnis en Sommelsdijk moet volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor 16 maart 2016 zijn herzien. Daarnaast bestaan er op dit moment nog aanzienlijke verschillen in wat er wel en niet kan en mag in de drie dorpskernen. In het bestemmingsplan wordt de kern van Goedereede herzien, zodat voor alle beschermde gebieden op Goeree-Overflakkee dezelfde uitgangspunten en regelgeving gelden. Het bestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Stukken inzien
De stukken zijn in pdf-formaat  in te zien via www.goeree-overflakkee.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken kunnen ook worden ingezien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08:00 tot 17:00 uur, op donderdag van 18:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 11:00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt online via www.goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187 een afspraak maken.

Inspraakreacties
Inspraakreacties kunnen tot en met 27 oktober 2015 schriftelijk of telefonisch worden ingediend. Een schriftelijke reactie kan onder vermelding het voorontwerpbestemmingsplan Beschermde dorps- en stadsgebieden  gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch een afspraak maken met Tom van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkeling, via 14 0187. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt. De ingekomen inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan.

Inspraakavond
Op woensdagavond 30 september vindt er in het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis, een inspraakavond plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakavond begint om 19:30 uur, er wordt een toelichting gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan. Gemaakte opmerkingen worden voor zover dit mogelijk is meegenomen in het voorbereidingsproces.

Vervolg bestemmingsplanprocedure
Na de verwerking van de inspraakreacties wordt het ontwerp bestemmingsplan opnieuw voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. Het nieuwe bestemmingsplan wordt naar verwachting in februari/maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkeling, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina