Bevers slopen voetpad nabij sportvelden Stellendam

Foto

De gemeente heeft het voetpad tussen de sportvelden en Het Spui in Stellendam voorlopig afgesloten. Door toedoen van bevers is het voetpad namelijk deels verzakt. In de Wet natuurbescherming hoort de bever tot de zogenoemde strikt beschermde soorten.

Doordat de bever dus beschermd is kan de gemeente het pad niet zomaar herstellen. De gemeente onderzoekt nu of het herstel van het voetpad mogelijk is. Zolang het onderzoek loopt, blijft het voetpad gesloten.