Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Bewoners Dirksland in verwarring door stil klokkenspel

Foto

De rustieke klanken van het klokkenspel in de toren van Dirksland zijn een vertrouwd geluid voor vele dorpsbewoners. Op elk kwartier, half uur en het hele uur herinnerden de melodieën van het carillon de inwoners aan het verstrijken van de tijd. Maar sinds een aantal maanden is die vertrouwde serenade verstomd, wat leidde tot verwarring onder de lokale bevolking.

Daniel van Brussel werkt als schilder vaak rondom de kerktoren, hem viel de stilte op. "Mijn eerste gedachte, en die van andere dorpsbewoners, was natuurlijk: 'Het is kapot!' En jawel, dat bleek ook zo te zijn," vertelt hij op Facebook. "Maar na een paar weken van oorverdovende stilte, begon het carillon weer te spelen, zij het slechts op het hele uur."

Na een klacht van één bewoner over het volume van het carillon, besloot de gemeente in te grijpen is te lezen in een screenshot die de schilder deelt op Facebook. Deze actie heeft geleid tot een ‘onlinedebat’ in het dorp over de balans tussen historische en culturele waarden en het individuele comfort van de bewoners. "Blijkbaar had één bewoner geklaagd en het gemeentebestuur had direct gehandeld," vervolgt Daniel. "Als één iemand last heeft, moet het maar zachter."

Luidste luidklok van Nederland
Dirksland heeft naar verluid een van de luidste luidklokken van Nederland. Dit is een klok die het aantal uur aanslaat. En belangrijk om te melden, een luidklok is geen onderdeel van het klokkenspel. Is het 10 uur dan slaat de luidklok 10 keer. Een paar jaar geleden is door DCMR een geluidsmeting uitgevoerd aan de luidklok van de kerktoren. Er werd namelijk gedacht dat de klok ’s nachts te hard sloeg en dat bleek inderdaad het geval te zijn. Daarom heeft Koninklijke Eijsbouts die de luidklok en het klokkenspel in de toren van Dirksland onderhoudt iets innovatiefs verzonnen. ’s Nachts slaat de hamer zachter op de luidklok zodat hij minder hard klinkt. Opgelost, iedereen blij.

Zienswijze tegen het besluit
Een belanghebbende heeft echter zienswijzen ingediend tegen het besluit, waarbij werd afgevraagd of een geluidmeting van het klokkenspel zelf niet nodig zou zijn. De gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goeree-Overflakkee stelt grenswaarden voor muziekgeluid. De metingen aan de luidklok in december 2020 toonden aan dat het gemiddelde geluidniveau van de klok(ken) ongeveer 63 dB(A) was, te hard volgens de APV. Er is echter volgens verzamelde informatie geen meting gedaan aan het klokkenspel. De gemeente neemt aan dat het klokkenspel minder luid is en geeft een schatting dat het geluidsniveau wellicht 10 dB minder is. Op basis van deze schatting zou het klokkenspel te hard zijn om te mogen klinken. Het is echter de vraag of het klokkenspel daadwerkelijk de geluidsnorm overschrijdt. De gemeente heeft besloten om het klokkenspel niet helemaal uit te laten schakelen maar ieder kwartier niet meer te laten klinken. Ze hoopt zo liefhebbers en niet-liefhebbers van het klokkenspel tevreden te stellen.

Daniel en vele andere bewoners betreuren de beslissing en pleiten voor een oplossing. Er is daarom een online petitie gestart met de hoop dat de gemeente alsnog overtuigd kan worden om het klokkenspel weer ieder kwartier te laten klinken. De petitie is hier te ondertekenen: www.petities.com/dirkslands_carillon