Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Bezwaar buurtbewoners tegen mogelijke nieuwbouw

Foto

Buurtbewoners van de Kollf van Oosterwijkstraat in Stad aan 't Haringvliet hebben bezwaar gemaakt tegen mogelijke nieuwbouwplannen voor een MFA, een multifunctionele accommodatie, in hun buurt. Dat staat te lezen in een brief aan het college van B&W.

De gemeente heeft adviesbureau Penta Rho een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke komst van een MFA in het dorp. Daarin zouden misschien scholen De Molenvliet en CBS Albert Schweitzer, de kinderopvang, een gymzaal en Dorpshuis 't Trefpunt kunnen worden samengevoegd, eventueel met daarbij woningen van Oost West Wonen. De Kollf van Oosterwijkstraat is daarbij de belangrijkste optie als locatie.

In eerste instantie was het terrein van voetbalvereniging SNS de voorkeurslocatie. SNS zou dan ook gebruiker van de MFA worden. Na onderzoek bleek deze mogelijkheid echter niet haalbaar, waarna de focus naar de Kollf van Oosterwijkstraat werd verlegd.

Verkeersoverlast
De omwonenden schrijven in hun brief aan het college van B&W dat ze zich vooral zorgen maken over verkeersoverlast, mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties en parkeerproblemen als gekozen wordt voor de Kollf van Oosterwijkstraat als MFA. De bewoners schrijven in de bezwaarbrief dat hun vragen over de zorgwekkende verkeerssituatie tijdens een informatiebijeenkomst vorig jaar niet zijn beantwoord. De bewoners roepen het college dringend op om hen te horen, voordat er een besluit wordt genomen. In de gemeenteraadsvergadering van 6 juni 2024 stond het niet op de agenda.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Het rapport wordt openbaar zodra het voor besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad komt. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend. Als de definitieve locatie is aangewezen, wordt de haalbaarheid van het plan onderzocht. Tijdens deze fase zal er een inwonersavond plaatsvinden, waarbij inwoners ook worden gevraagd mee te denken.

Renovatie
In februari 2024 stemde de gemeenteraad unaniem voor budgetverlening voor de renovatie van het gebouw van CBS Albert Schweitzer en voor tijdelijke huisvesting van de school. Dat maakt deel uit van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2019-2025. Het toegekende budget is alleen voor CBS Albert Schweitzer. Alle overige gebruikers komen in de nieuwe accommodatie waar nog een besluit over genomen moet worden.