Bibliobus stopt per 1 januari 2009

Per 1 januari 2009 stopt de provinciale subsidie voor de bibliobussen in Noord- en Zuid-Holland. Dit leidt tot een forse tariefsverhoging voor de bibliobussen. Te weinig bibliotheken kunnen dit hogere tarief opbrengen. Onder deze condities wordt de dienstverlening verliesgevend. Daarom ziet de serviceorganisatie, ProBiblio in Hoofddorp, zich genoodzaakt per 1 januari 2009 de dienstverlening te beëindigen.

In 2004 hebben de provincies Noord- en Zuid Holland aangekondigd dat ProBiblio - de provinciale service organisatie voor de openbare bibliotheken - vanaf 2008 geen provinciale subsidiegelden meer mocht gebruiken voor de bibliobus. Het motief van de provincies hiervoor is, dat zij het uitlenen van boeken en andere media, als een taak van de bibliotheken beschouwen, onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Gemeenten en bibliotheken hebben toen tegelijkertijd het advies gekregen om goede alternatieven te ontwikkelen voor de bibliobus. Omdat in de meeste gemeenten nog geen alternatieven voorhanden waren, hebben de provincies vorig jaar besloten om de subsidie voor de bibliobussen nog één jaar te handhaven, dus tot en met 31 december 2008. Daarna houdt in beide provincies de subsidie voor de bussen op.

Zonder subsidie zou het tarief voor 2009 fors omhoog moeten. De directie van ProBiblio heeft de afgelopen tijd diverse scenario's onderzocht en doorgerekend op haalbaarheid. Vervolgens is bij gemeenten en bibliotheken geïnventariseerd of zij op basis van dat hogere tarief de dienst zouden blijven afnemen. Helaas bleek dat dit onvoldoende het geval was. Er is met andere woorden onvoldoende grond om de bibliobus bedrijfseconomisch verantwoord te exploiteren.

Gemeente Goedereede heeft reeds laten weten een bibliotheek een basisvoorziening te vinden. De gemeente werkt daarom samen met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta aan een alternatieve voorziening voor de kernen Stellendam, Goedereede en Havenhoofd. Zodra daarover meer informatie is maakt de gemeente Goedereede dat bekend.