Bij CuraMare zijn de eerste stappen gezet naar samen zorgen

Foto

In een volle zaal in woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh te Sommelsdijk werden circa 175 mantelzorgers, (zorg)medewerkers en vrijwilligers geïnformeerd over de veranderingen in de (langdurige) zorg. De samenwerking en afstemming tussen zorgmedewerkers (formele zorg) en mantelzorgers en vrijwilligers (informele zorg) wordt steeds belangrijker.

De voorstelling ging op een interactieve en speelse wijze in op de veranderende rol van de zorgmedewerker: van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Het draait niet meer alleen om zorg, maar vooral om ondersteuning. De bewoner dan wel cliënt krijgt, eventueel met ondersteuning van familie, steeds meer zelf de regie om zijn of haar leven zo veel mogelijk op gewenste wijze voort te zetten. Niet langer alles uit handen nemen, maar helpen om het mogelijk te maken.

Door praktische voorbeelden werd duidelijk dat 'samen zorgen' openheid vraagt van alle partijen om van elkaar te leren en dat men elkaar weet te vinden. Hierin is de voorstelling zeker geslaagd.

'Dit soort bijeenkomsten is eigenlijk niets voor mij, maar dit vond ik wel heel leuk'. 'Herkenbaar', 'door de interactie is er al snel een binding, samenhorigheid bij de deelnemers' waren enkele reacties na afloop.

Bent u als mantelzorger, vrijwilliger of medewerker verbonden aan CuraMare en bent u nieuwsgierig geworden? Op dinsdag 16 juni 2015 organiseert CuraMare een tweede voorstelling Samen Zorgen in De Vliedberg, Vliedberglaan 100 in Ouddorp. U bent van harte welkom vanaf 13:30 uur. De voorstelling start om 14:00 uur en duurt tot 16:00 uur.

Aanmelden
Stuur een mail naar informelezorg@curamare.nl Vermeld in de mail uw naam, de woonzorglocatie of thuiszorgregio van CuraMare waaraan u verbonden bent en of u vrijwilliger, mantelzorger of medewerker bent. U kunt zich ook aanmelden bij de recepties van Ebbe en Vloed, Geldershof, De Vliedberg of Nieuw Rijsenburgh.

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij.